Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.01.2018 Usługa projektowania w ramach Kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
 05.01.2018 Zakup biletów na powiatową komunikację publiczną
 21.12.2017 Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 20.12.2017 Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa.
 18.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna
 08.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wycinka drzew pod inwestycje realizowane przez Gminę Ścinawa
 08.12.2017 Informacja ogólna dla wykonawców starających się o udzielenia zamówienia od Gminy Ścinawa
 27.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa ciągnika wraz z głowicami
 25.09.2017 [UNIEWAŻNIONY] Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
 23.09.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa wozu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej
 25.08.2017 [UNIEWAŻNIONY] Przebudowa dróg gminnych w Dziewinie
 26.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa świetlicy wiejskiej w Przychowej
 19.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie
 19.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parszowicach
 05.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Lubinie
 09.06.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Przebudowa układu komunikacyjnego przy ZPO w Ścinawie
 30.05.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych
 16.05.2017 [UNIEWAŻNIONY] Dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych
 11.05.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 21.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup mebli i krzeseł do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 21.04.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 19.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego
 10.03.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 06.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach
 02.01.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 15.12.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 23.11.2016 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 03.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Badania geologiczne i geotechniczne dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 179094