Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 218/5 obręb 2 miasta Ścinawy
 09.02.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Świadczeniu usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie Gminy Ścinawa w 2015 roku”
 03.02.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ścinawa i dostarczanie ich do schroniska
 28.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 264/4 w obr.2 miasta Ścinawy z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 264/3 i 261/1 w obr.2 miasta Ścinawy w pasie o szerokości 4 m nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do decyzji Nr GG.6831.20.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 grudnia 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 264/2 w obr.2 miasta Ścinawy, na rzecz nierucho
 28.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 261/2 w obr.2 miasta Ścinawy z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 261/1 w obr.2 miasta Ścinawy w pasie o szerokości 4 m nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do decyzji Nr GG.6831.19.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 grudnia 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 261 w obr.2 miasta Ścinawy, na rzecz nieruchomości nr 261/
 21.01.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 130/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 273/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0, 689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 543/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 54/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 03.06.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/7 o pow. 0, 0171 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 14.05.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 14.05.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0625 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży,
 17.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/14 o pow. 0, 0364 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 17.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/15 o pow. 0, 0100 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 09.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 171/10 i 171/13 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 09.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 171/8 i 171/9 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 08.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/10 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0284 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 05.03.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr. 137/2 w obr.2 Ścinawy o pow. 0,0625 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 13.02.2014 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki 171/8 i 171/9 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 13.02.2014 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki 171/10 i 171/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 27.01.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/1 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0, 01578 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy,
 27.01.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0625 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 137/1 w obr.2 miasta Ścinawy w miejscu wskazanym na mapie z projektem podziału nieruchomości stanowiącej załącznik do decyzji Nr GG.6831.12.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 października 2013r. zatwierdzając
 30.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 16.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Jana Pawła II 6/8
 02.10.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0,0694 ha i 171/9 o pow. 0,0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 17.09.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 12.09.2013 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 229/6 obr.2 miasta Ścinawy
 07.08.2013 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 169/10, 170/5, 171/22 obr.2 miasta Ścinawy

«       4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 218987