Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/19 w obr.1 miasta Ścinawy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 111 obr. Zaborów na cele magazynowe
 10.07.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. "Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa"
 06.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obr.2 miasta Ścinawy.
 01.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/29 w obr.2 miasta Ścinawy
 30.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 03.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0,0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 03.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 27.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizacje zadania "Równanie i walcowanie dróg gruntowych z dostawą 200 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa"
 22.05.2015 Zapytanie ofertowe na zadnie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych – obejmujących przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Ścinawa
 05.05.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 05.05.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 04.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ścinawie”,
 04.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie”,
 04.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymowej”,
 23.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 22.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 481/9 o pow. 0, 0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 21.04.2015 Zapytanie ofertowe - opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 2 obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 16.04.2015 Zapytanie cenowe Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej
 16.04.2015 Zapytanie cenowe Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołajka Kopernika w Ścinawie
 14.04.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie o Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadnia pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Parszowice
 10.04.2015 Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej
 30.03.2015 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie cenowe dotyczące projektowania chodników w Parszowicach
 26.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 481/14 i 481/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 26.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 342/34 o pow. 0,0012 ha i 342/35 o pow.0,0018 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17

«       3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 217518