Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 18.05.2010 IN.341-05/... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach”.
 18.05.2010 Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 22.02.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Obsługa geodezyjno-kartograficzna niezbędna do realizacji zadań gminy Ścinawa
 19.02.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Sporządzanie operató szacunkowych wycen wartości nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy
 17.02.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Wymiana sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3
 23.12.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku na stadionie
 22.12.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Budowa przyłącza wody, kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchnią drogi ul. Leśna-etap II
 16.12.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie zmiany miejsc. planu zagospodar. przestrzennego gm. Ścinawa
 25.11.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Dostawa energii elektr. dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ścinawa
 23.10.2009 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ścinawa
 01.10.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa, wyposarzenie obiektów małej architektury
 22.09.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont świetlicy w Tymowej
 28.08.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę jednego używanego samochodu asenizacyjnego z fabrycznie nową nadbudową asenizacyjną spełniające wymogi prawne i techniczne
 12.08.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont sanitariatów w SP nr 3 w Ścinawie
 12.08.2009 Protokół z postępowania o udzielenie zamówieniana polegającego na dostarczaniu w miarę potrzeb, przez cały rok słomy sprasowanej w kostkach w celu wytworzenia ciepła w kotłowni szkolnej przystosowanej do jej spalania.
 20.07.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2009-2010 dla uczniów dojeżdżających
 14.07.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa Centrum Turystyki i Kultury
 08.07.2009 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę jednego używanego samochodu asenizacyjnego wraz z fabrycznie nową nadbudową asenizacyjną
 01.07.2009 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniao udzielenie zamówienia pn. Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gm.Ścinawa do szkół SP. w Zaborowie, SP.Nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publ. w Ścinawie.
 22.06.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ścinawa do szkół ZS. Specjalnych%20 oraz ZSZ i Ogóln. w Lubinie oraz powrót do miejsca zamieszkania

«       2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 44162