Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 22.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 481/9 o pow. 0, 0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 21.04.2015 Zapytanie ofertowe - opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 2 obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 16.04.2015 Zapytanie cenowe Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej
 16.04.2015 Zapytanie cenowe Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołajka Kopernika w Ścinawie
 14.04.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie o Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadnia pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Parszowice
 10.04.2015 Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej
 30.03.2015 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie cenowe dotyczące projektowania chodników w Parszowicach
 26.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 481/14 i 481/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 26.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 342/34 o pow. 0,0012 ha i 342/35 o pow.0,0018 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 13.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 218/5 obręb 2 miasta Ścinawy
 09.02.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Świadczeniu usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie Gminy Ścinawa w 2015 roku”
 03.02.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ścinawa i dostarczanie ich do schroniska
 28.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 264/4 w obr.2 miasta Ścinawy z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 264/3 i 261/1 w obr.2 miasta Ścinawy w pasie o szerokości 4 m nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do decyzji Nr GG.6831.20.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 grudnia 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 264/2 w obr.2 miasta Ścinawy, na rzecz nierucho
 28.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 261/2 w obr.2 miasta Ścinawy z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 261/1 w obr.2 miasta Ścinawy w pasie o szerokości 4 m nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do decyzji Nr GG.6831.19.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 grudnia 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 261 w obr.2 miasta Ścinawy, na rzecz nieruchomości nr 261/
 21.01.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 130/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 273/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0, 689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 543/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 20.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 54/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 03.06.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/7 o pow. 0, 0171 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 14.05.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 14.05.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0625 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży,
 17.04.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/14 o pow. 0, 0364 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 173254