Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
 26.01.2016 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji
 25.01.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.3.2016
 25.01.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 25.01.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.4.2016
 16.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2016 – 2020
 10.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 07.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 20.11.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów
 21.10.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ścinawa w sezonie zimowym 2015/2016
 15.10.2015 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie na nadzór inwestorski "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa.
 13.10.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeglądu technicznego kotłowni w obiektach budowlanych na terenie Gminy Ścinawa II
 08.10.2015 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie: "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa"
 02.10.2015 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Turów
 01.10.2015 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeglądu technicznego kotłowni w obiektach budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 29.09.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0961 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 433/3 obr.2 miasta Ścinawy o pow.0,0209 ha, 557/1 obr.2 miasta Ścinawy o pow.0,0013 ha, 432/10 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0595 ha, 432/13 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0144 ha.
 28.09.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0, 0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/13, 433/4, 432/11, 432/18 w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 28.09.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0, 0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/14 i 432/19, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.09.2015 Opracowanie PFU do zadania: "Rewitalizacja miasta i gminy Ścinawa"
 18.09.2015 [UNIEWAŻNIONY]Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nr IR.271.5.2015
 18.09.2015 Remont świetlicy wiejskiej Turów.
 18.09.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu dotyczącego gospodarki wodno- ściekowej na terenie MiGŚ.
 18.09.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nr IR.271.5.2015.
 17.09.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie"
 11.08.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe II na sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 2 obiektów zgodie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
 30.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 30.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 28.07.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa tj. świetlic wiejskich, obiektu sportowego, oraz obiektu przy ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa oraz zapleczy socjalno-sanitarnych.
 28.07.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe świadczenie usługi w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach gminy Ścinawa
 28.07.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 197629