Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.05.2016 [UNIEWAŻNIONY] Ogrodzenie boiska sportowego w Wielowsi
 16.05.2016 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie, dostawę i montaż dźwigu osobowego do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
 22.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy gazociągu Prochowice - Ścinawa
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Gromadzyń - Prochowice
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Wielowieś - Ścinawa
 13.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych (biegły rewident)
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na opracowanie map do celów projektowych na budowę gazociągu trasą nieczynnej linii kolejowej (nr 362) Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Prochowice, (powiat legnicki).
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania i dostawy materiałów promocyjnych
 11.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 11.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 08.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa
 08.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali oraz usługi cateringowej realizowanej podczas jednodniowych warsztatów dla Członków Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 25.03.2016 Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Lokalny Animator Sportu"
 17.02.2016 [UNIEWAŻNIONY] Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Legnickiej w Ścinawie
 16.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na opracowanie map do celów projektowych na ścieżkę rowerową
 15.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zagospodarowanie terenu przy ROEE w Dziewinie
 04.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Gmina Ścinawa w związku z realizowanym projektem pt. „Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży” ogłasza nabór na stanowisko instruktora zajęć rękodzielniczych z zakresu filcowania.
 03.02.2016 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 03.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży
 01.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
 26.01.2016 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji
 25.01.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.3.2016
 25.01.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 25.01.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.4.2016
 16.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2016 – 2020
 10.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 07.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 20.11.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 218984