Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0,0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 03.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 27.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizacje zadania "Równanie i walcowanie dróg gruntowych z dostawą 200 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa"
 22.05.2015 Zapytanie ofertowe na zadnie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych – obejmujących przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Ścinawa
 05.05.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 05.05.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 04.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ścinawie”,
 04.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie”,
 04.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymowej”,
 23.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 22.04.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 481/9 o pow. 0, 0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 21.04.2015 Zapytanie ofertowe - opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 2 obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 16.04.2015 Zapytanie cenowe Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej
 16.04.2015 Zapytanie cenowe Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołajka Kopernika w Ścinawie
 14.04.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie o Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadnia pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Parszowice
 10.04.2015 Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej
 30.03.2015 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie cenowe dotyczące projektowania chodników w Parszowicach
 26.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 481/14 i 481/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 26.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 342/34 o pow. 0,0012 ha i 342/35 o pow.0,0018 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 24.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17
 13.03.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 218/5 obręb 2 miasta Ścinawy
 09.02.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Świadczeniu usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie Gminy Ścinawa w 2015 roku”
 03.02.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ścinawa i dostarczanie ich do schroniska
 28.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 264/4 w obr.2 miasta Ścinawy z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 264/3 i 261/1 w obr.2 miasta Ścinawy w pasie o szerokości 4 m nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do decyzji Nr GG.6831.20.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 grudnia 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 264/2 w obr.2 miasta Ścinawy, na rzecz nierucho
 28.01.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 261/2 w obr.2 miasta Ścinawy z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 261/1 w obr.2 miasta Ścinawy w pasie o szerokości 4 m nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do decyzji Nr GG.6831.19.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 grudnia 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 261 w obr.2 miasta Ścinawy, na rzecz nieruchomości nr 261/
 21.01.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 176469