Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 18.09.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu dotyczącego gospodarki wodno- ściekowej na terenie MiGŚ.
 18.09.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nr IR.271.5.2015.
 17.09.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie"
 11.08.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe II na sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 2 obiektów zgodie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
 30.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 30.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 28.07.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa tj. świetlic wiejskich, obiektu sportowego, oraz obiektu przy ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa oraz zapleczy socjalno-sanitarnych.
 28.07.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe świadczenie usługi w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach gminy Ścinawa
 28.07.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 360/15 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 200 m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 360/15 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 145m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 360/15 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 37 m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 327/9 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 55m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 295/2 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 320 m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 273/1 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 169 m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 246/6 obr. 2 m. Ścinawa o pow. 324m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 201/15 obr. m. Ścinawa o pow. 20 m2 pod miejsce postojowe
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 150/11 obr. 1 m. Ścinawa o pow. 50m2 pod ogródek przydomowy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/19 w obr.1 miasta Ścinawy
 22.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 111 obr. Zaborów na cele magazynowe
 10.07.2015 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. "Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa"
 06.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obr.2 miasta Ścinawy.
 01.07.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/29 w obr.2 miasta Ścinawy
 30.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 03.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0,0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 03.06.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0, 1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 27.05.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na realizacje zadania "Równanie i walcowanie dróg gruntowych z dostawą 200 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa"
 22.05.2015 Zapytanie ofertowe na zadnie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych – obejmujących przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Ścinawa
 05.05.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 05.05.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 186138