Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.06.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 01.06.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2011/2012 z terenu gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 20.05.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012
 19.04.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont kładki dla pojazdów na drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 251 nad ciekiem Przychowska Struga zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010
 18.04.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbudowę oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 r.
 14.04.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbudowę oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r.
 01.04.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wymianę instalacji elektrycznej w SP Tymowa
 11.03.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizację sanitariatów w SP nr 3
 09.03.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na obsługę geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędną do realizacji zadań gminy Ścinawa wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r.Nr 102, poz.651 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 ze zm.)
 02.03.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sporządzanie operatów szacunkowych wycen wartości nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i innych ustaw zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi i przepisami obowiązującymi w Polsce
 20.01.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę oświetlenia ul. Wrocławska, Ścinawa
 14.01.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Ścinawie”
 23.12.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ścinawa
 08.12.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2010 roku do kwoty 1.501.312,00 zł)
 17.11.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na remont oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r.
 17.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Publikacja dwóch artykułów w dzienniku regionalnym w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 16.11.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 3.298.688,00 zł.
 10.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 10.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 10.11.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym "Przetarg na remont mostu i przepustów w miejscowości Przychowa, zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r. oraz na remont kładki dla pieszych i przepustu w Ścinawie zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r."
 24.09.2010 Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Wyposażenie schroniska w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 08.09.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na termomodernizację sali gimnastycznej w SP Tymowa
 31.08.2010 Zawiadomienie o roztrzygnięciu przetargu na dostawe słomy do kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie.
 18.08.2010 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym „Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół: Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie
 18.08.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zmówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP Tymowa
 30.07.2010 Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” opublikowane w dniu 23.07.2010 r.
 29.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Przeprowadzenie zabiegów chemicznych odkomarzania dla ograniczenia populacji komarów na terenach administracyjnych Gminy Ścinawa”.
 20.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie
 20.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół: Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie
 05.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ścinawie” - osiedle Klasztorne.

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 43880