Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.01.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę oświetlenia ul. Wrocławska, Ścinawa
 14.01.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Ścinawie”
 23.12.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ścinawa
 08.12.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2010 roku do kwoty 1.501.312,00 zł)
 17.11.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na remont oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r.
 17.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Publikacja dwóch artykułów w dzienniku regionalnym w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 16.11.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 3.298.688,00 zł.
 10.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 10.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 10.11.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym "Przetarg na remont mostu i przepustów w miejscowości Przychowa, zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r. oraz na remont kładki dla pieszych i przepustu w Ścinawie zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r."
 24.09.2010 Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Wyposażenie schroniska w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 08.09.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na termomodernizację sali gimnastycznej w SP Tymowa
 31.08.2010 Zawiadomienie o roztrzygnięciu przetargu na dostawe słomy do kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie.
 18.08.2010 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym „Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół: Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie
 18.08.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zmówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP Tymowa
 30.07.2010 Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” opublikowane w dniu 23.07.2010 r.
 29.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Przeprowadzenie zabiegów chemicznych odkomarzania dla ograniczenia populacji komarów na terenach administracyjnych Gminy Ścinawa”.
 20.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie
 20.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup autobusowych biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół: Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie
 05.07.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ścinawie” - osiedle Klasztorne.
 18.05.2010 IN.341-05/... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach”.
 18.05.2010 Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013”
 22.02.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Obsługa geodezyjno-kartograficzna niezbędna do realizacji zadań gminy Ścinawa
 19.02.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Sporządzanie operató szacunkowych wycen wartości nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy
 17.02.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Wymiana sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3
 23.12.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku na stadionie
 22.12.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Budowa przyłącza wody, kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchnią drogi ul. Leśna-etap II
 16.12.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie zmiany miejsc. planu zagospodar. przestrzennego gm. Ścinawa
 25.11.2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Dostawa energii elektr. dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ścinawa
 23.10.2009 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ścinawa

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 28418