Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.06.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na realizacje zadania "Równanie i walcowanie dróg gruntowych z dostawą 200 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa"
 05.06.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 481/9 o pow. 0,0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 14.05.2015 Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ścinawie”,
 14.05.2015 Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie”,
 14.05.2015 Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymowej”
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 342/34 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 i 481/15, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.04.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadnia pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Parszowice
 15.04.2015 Informacja o wyniku przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 218/5(część)
 13.04.2015 Zapytanie cenowe dotyczące projektowania chodników w Parszowicach
 19.03.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/4 o pow. 0,0002 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 19.03.2015 Informacja o wyniku przetarguna sprzedaż nieruchomości nr 261/2 w obr.2 miasta Ścinaw
 12.03.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 543/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 12.03.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 130/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 12.03.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażudziału wynoszącego 273/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 12.03.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 54/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 18.07.2014 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 119/7 w obr.2 miasta Ścinawy.
 26.06.2014 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 137-2 w obr.2 miasta Ścinawy.
 05.06.2014 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/15 o pow. 0,0100 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 05.06.2014 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/14 o pow. 0, 0364 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy
 05.06.2014 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży,
 22.05.2014 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/10 w obr.2 miasta Ścinawy
 13.03.2014 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/1 o pow. 0,1578 ha w obr. 2 Ścinawy
 14.11.2012 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Jana Pawła II Nr 17/3 w Ścinawie o pow. 56,40 m2
 02.10.2012 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 384 o pow. 0,02 ha leżącej w obrębie wsi Wielowieś
 17.05.2012 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 232/13 o pow. 0,1205 ha leżącej w obrębie 2 Ścinawy
 26.04.2012 Informacja o unieważnieniu aukcji z dnia 25.04.2012r.
 12.03.2012 Informacja o wyniku przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 85 o pow. 0,4685ha leżącej w obrębie 3 Ścinawy

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 25615