Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.12.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 18.12.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 30.11.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów
 02.11.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ścinawa w sezonie zimowym 2015/2016
 28.10.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na nadzór inwestorski "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa.
 22.10.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na usługę w zakresie przeglądu technicznego kotłowni w obiektach budowlanych na terenie Gminy Ścinawa II
 15.10.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 171/8 i 171/9 w obr.2 miasta Ścinawy.
 15.10.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 481/7 i 482/8 w obr.2 miasta Ścinawy.
 15.10.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie: "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa"
 28.09.2015 Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nr IR.271.5.2015
 28.09.2015 Informacja o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na realizację zadania "Opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu dotyczącego gospodarki wodno- ściekowej na terenie MiGŚ".
 04.09.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 144/19 w obrębie 1 miasta Ścinawy.
 25.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym II na sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 2 obiektów zgodie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
 20.08.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obr.2 miasta Ścinawy.
 13.08.2015 Informacja o wyniku przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/29 w obr.2 miasta Ścinawy
 10.08.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 07.08.2015 Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługi w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach gminy Ścinawa
 07.08.2015 Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 07.08.2015 Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa tj. świetlic wiejskich, obiektu sportowego, oraz obiektu przy ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa oraz zapleczy socjalno-sanitarnych.
 02.07.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 02.07.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 12.06.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na realizacje zadania "Równanie i walcowanie dróg gruntowych z dostawą 200 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa"
 05.06.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 481/9 o pow. 0,0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 14.05.2015 Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ścinawie”,
 14.05.2015 Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie”,
 14.05.2015 Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację wielobranżowego projektu budowlanego - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymowej”
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 342/34 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 i 481/15, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.05.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 28666