Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.06.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj- dostawa i montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz elektrowni wiatrowej w ramach zadania pn.: „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego”
 22.06.2016 [UNIEWAŻNIONY] Remont schodów w budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Ścinawie
 20.06.2016 [UNIEWAŻNIONY] Wykonanie projektu technicznego targowiska miejskiego w Ścinawie
 08.06.2016 Zapytanie na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LPR
 08.06.2016 [UNIEWAŻNIONY] Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj dla zadania "Utworzenie ROEE na obszarze LGOM"
 07.06.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych ROEE-LGOM
 03.06.2016 Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa - 2016
 25.05.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa granitowego na terenie gminy Ścinawa
 24.05.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Remont świetlicy wiejskiej w Turowie
 19.05.2016 [UNIEWAŻNIONY] Ogrodzenie boiska sportowego w Wielowsi
 16.05.2016 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie, dostawę i montaż dźwigu osobowego do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
 22.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy gazociągu Prochowice - Ścinawa
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Gromadzyń - Prochowice
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Wielowieś - Ścinawa
 13.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych (biegły rewident)
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na opracowanie map do celów projektowych na budowę gazociągu trasą nieczynnej linii kolejowej (nr 362) Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Prochowice, (powiat legnicki).
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania i dostawy materiałów promocyjnych
 11.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 11.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 08.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa
 08.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali oraz usługi cateringowej realizowanej podczas jednodniowych warsztatów dla Członków Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 25.03.2016 Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Lokalny Animator Sportu"
 17.02.2016 [UNIEWAŻNIONY] Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Legnickiej w Ścinawie
 16.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na opracowanie map do celów projektowych na ścieżkę rowerową
 15.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zagospodarowanie terenu przy ROEE w Dziewinie
 04.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Gmina Ścinawa w związku z realizowanym projektem pt. „Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży” ogłasza nabór na stanowisko instruktora zajęć rękodzielniczych z zakresu filcowania.
 03.02.2016 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 03.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 197627