Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa
 08.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali oraz usługi cateringowej realizowanej podczas jednodniowych warsztatów dla Członków Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 25.03.2016 Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Lokalny Animator Sportu"
 17.02.2016 [UNIEWAŻNIONY] Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Legnickiej w Ścinawie
 16.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na opracowanie map do celów projektowych na ścieżkę rowerową
 15.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zagospodarowanie terenu przy ROEE w Dziewinie
 04.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Gmina Ścinawa w związku z realizowanym projektem pt. „Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży” ogłasza nabór na stanowisko instruktora zajęć rękodzielniczych z zakresu filcowania.
 03.02.2016 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 03.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży
 01.02.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
 26.01.2016 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji
 25.01.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.3.2016
 25.01.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 25.01.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.4.2016
 16.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2016 – 2020
 10.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 07.12.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 20.11.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów
 21.10.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ścinawa w sezonie zimowym 2015/2016
 15.10.2015 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie na nadzór inwestorski "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa.
 13.10.2015 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeglądu technicznego kotłowni w obiektach budowlanych na terenie Gminy Ścinawa II
 08.10.2015 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie: "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa"
 02.10.2015 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Turów
 01.10.2015 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeglądu technicznego kotłowni w obiektach budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 29.09.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0961 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 433/3 obr.2 miasta Ścinawy o pow.0,0209 ha, 557/1 obr.2 miasta Ścinawy o pow.0,0013 ha, 432/10 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0595 ha, 432/13 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0144 ha.
 28.09.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0, 0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/13, 433/4, 432/11, 432/18 w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 28.09.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0, 0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/14 i 432/19, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 23.09.2015 Opracowanie PFU do zadania: "Rewitalizacja miasta i gminy Ścinawa"
 18.09.2015 [UNIEWAŻNIONY]Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nr IR.271.5.2015
 18.09.2015 Remont świetlicy wiejskiej Turów.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 186137