Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.10.2018 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/14 i 432/19 w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 29.10.2018 Zarządzenie nr G/213/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/21, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
 29.10.2018 Zarządzenie nr G/212/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/19, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
 24.10.2018 Zarządzenie Nr G/202/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
 24.10.2018 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 495/2 w obr.2 miasta Ścinawy.
 24.10.2018 Zarządzenia Nr G/201/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Głogowskiej 1/2 w Ścinawie
 13.09.2018 Zarządzenie nr G/182/2018r. Burmistrza Ścinawy z dnia 12 września 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/14 i 432/19, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży,
 12.09.2018 Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 września 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/8. położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
 30.08.2018 Zarządzenie Nr G/170/2018 Burmistrza Ścinawy z dn 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 495/2 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
 16.08.2018 Zarządzenia nr G/160/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 201/20 w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 11.07.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 201/20 obr.2 miasta Ścinawy.
 21.06.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/18 w obr. Lasowice
 21.06.2018 Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/15 w obr. Lasowice
 21.06.2018 Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obr. Lasowice
 12.04.2018 Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/15 w obr. Lasowice
 12.04.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/18 w obr. Lasowice
 12.04.2018 Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obr. Lasowice
 12.04.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 558/1 o pow. 0,0169 ha, 558/4 o pow. 0,0267 ha, 557/3 o pow. 0,0541 ha, 557/5 o pow.0,0466 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 12.04.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/10 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0956 ha, 558/7 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0294 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 29.03.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 29.03.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 365/1 w obr. Dziesław.
 20.03.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 185/12 w obr. Zaborów
 20.03.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 185/11 w obrębie Zaborów
 23.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/15 w obr. Lasowice
 23.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/18 w obr. Lasowice
 23.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obr. Lasowice
 21.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow.0,1443ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/3,557/5, 558/1, 558/4, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
 21.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow.0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/10, 558/7, położonej w obrębie Ścinawa
 20.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 07.12.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 24845