Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"
 09.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym"
 23.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej - usługa projektowa
 23.01.2018 [UNIEWAŻNIONY] Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym
 08.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaproszenie do składania ofert na sporządzanie operatów szacunkowych
 08.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaproszenie do składania ofert na obsługę geodezyjno-kartograficzną
 05.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup programu do nadzorowania i rozliczania inwestycji prowadzonych przez Gminę Ścinawa
 21.12.2017 Ogłoszenie o przetargu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 05.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na dostawę szafy, urządzeń i oprogramowania dla Gminy Ścinawa na potrzeby informatyczne
 20.11.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Szkolnej 6/6 w Ścinawie
 06.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwieniem wewnątrz budynku do ściany, tablicy informacyjno-promocyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm
 09.08.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa i montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 31.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie badań archeologicznych przy budowie gazociągu oraz drogi rowerowej
 08.06.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dowóz mieszkańców z obszaru gminy Ścinawa na basen Wodnik w Ścinawie
 02.06.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
 24.05.2017 Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa – 2017
 19.05.2017 Montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 18.05.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa sprzętu RTV
 05.05.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa
 28.04.2017 [UNIEWAŻNIONY] Montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 25.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie - wykonanie dokumentacji projektowej
 21.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Sporządzenie dokumentacji projektowej pn.:„ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy, na gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 201/17, wraz z uzyskaniem pozwolenia Starosty Lubińskiego na rozbiórkę
 14.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – etap V
 11.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Władysława Reymonta 25/1 w Ścinawie
 07.03.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 03.03.2017 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie"
 20.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie dokumentacji budowy dróg na osiedlu Klasztornym
 09.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie
 09.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie
 25.01.2017 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg na osiedlu Klasztornym

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 219022