Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.10.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie daszka drewnianego na wysokości stropu parteru wokół budynku w celu ochrony przechodniów
 11.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów konferencyjnych na spotkanie podsumowujące projekt pn. Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta i Gminy Ścinawa
 06.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytania ofertowe dotyczace wynajmu sali oraz usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa"
 31.08.2016 Prowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Dziewin
 09.08.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach zabytkowego dworu w miejscowości Zaborów wraz z wycinką drzew” wpisanego do rejestru zabytków
 02.08.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wielowsi
 21.07.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa”
 15.07.2016 [UNIEWAŻNIONY] Budowa schodów w budynku przy ul. Głogowskiej w Ścinawie
 15.07.2016 [Roztrzygnięty] Budowa targowiska
 23.06.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj- dostawa i montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz elektrowni wiatrowej w ramach zadania pn.: „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego”
 22.06.2016 [UNIEWAŻNIONY] Remont schodów w budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Ścinawie
 20.06.2016 [UNIEWAŻNIONY] Wykonanie projektu technicznego targowiska miejskiego w Ścinawie
 08.06.2016 Zapytanie na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LPR
 08.06.2016 [UNIEWAŻNIONY] Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj dla zadania "Utworzenie ROEE na obszarze LGOM"
 07.06.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych ROEE-LGOM
 03.06.2016 Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa - 2016
 25.05.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa granitowego na terenie gminy Ścinawa
 24.05.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Remont świetlicy wiejskiej w Turowie
 19.05.2016 [UNIEWAŻNIONY] Ogrodzenie boiska sportowego w Wielowsi
 16.05.2016 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie, dostawę i montaż dźwigu osobowego do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
 22.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy gazociągu Prochowice - Ścinawa
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Gromadzyń - Prochowice
 14.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Realizacja dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Wielowieś - Ścinawa
 13.04.2016 [UNIEWAŻNIONY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych (biegły rewident)
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie cenowe na opracowanie map do celów projektowych na budowę gazociągu trasą nieczynnej linii kolejowej (nr 362) Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Prochowice, (powiat legnicki).
 12.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania i dostawy materiałów promocyjnych
 11.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 11.04.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 186147