Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Sporządzenie dokumentacji projektowej pn.:„ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy, na gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 201/17, wraz z uzyskaniem pozwolenia Starosty Lubińskiego na rozbiórkę
 14.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – etap V
 11.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Władysława Reymonta 25/1 w Ścinawie
 07.03.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 03.03.2017 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie"
 20.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Opracowanie dokumentacji budowy dróg na osiedlu Klasztornym
 09.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie
 09.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie
 25.01.2017 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg na osiedlu Klasztornym
 25.01.2017 Gmina Ścinawa ogłasza nabór edukatorów na prowadzenie zajęć z zakresu Edukacji Ekologicznej w ROEE- LGOM w Dziewinie
 24.01.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi: odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, w granicach administracyjnych Gminy Ścinawa i Gminy Rudna, zarządzanych przez Gminę Ścinawa oraz z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa.
 16.01.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi: odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, w granicach administracyjnych Gminy Ścinawa i Gminy Rudna, zarządzanych przez Gminę Ścinawa oraz z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa.
 11.01.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych) obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 20.12.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług pod nazwą "Sporządzanie operatów szacunkowych wycen wartości prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej, prawa służebności przesyłu, i innych niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw, zgodne z polskimi normami, normami branżowymi i przepisami obowiązującymi w Polsce".
 20.12.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług pod nazwą "Obsługa geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędna do realizacji zadań Gminy Ścinawa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami polskimi i obowiązującymi przepisami, do wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro tj. kwoty 125.247 zł netto".
 05.12.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu gastronomicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Lasowice, Zaborów, Dąbrowa Środkowa, Dziewin w 2016r.
 22.11.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie daszka drewnianego na wysokości stropu parteru wokół budynku w celu ochrony przechodniów
 17.11.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Jurczu
 17.11.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dziesławiu.
 08.11.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wymianę bramek na boisku sportowym we wsi Dębiec
 31.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie mebli do świetlicy w Turowie i Dąbrowie Środkowej
 25.10.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie daszka drewnianego na wysokości stropu parteru wokół budynku w celu ochrony przechodniów
 11.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów konferencyjnych na spotkanie podsumowujące projekt pn. Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta i Gminy Ścinawa
 06.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytania ofertowe dotyczace wynajmu sali oraz usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa"
 31.08.2016 Prowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Dziewin
 09.08.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach zabytkowego dworu w miejscowości Zaborów wraz z wycinką drzew” wpisanego do rejestru zabytków
 02.08.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wielowsi
 21.07.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa”
 15.07.2016 [UNIEWAŻNIONY] Budowa schodów w budynku przy ul. Głogowskiej w Ścinawie
 15.07.2016 [Roztrzygnięty] Budowa targowiska

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 197639