Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.08.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu remont dachu pawilonu klubowego w ramach zadania modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie
 08.08.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ścinawie dz. nr 10/2 i 20/2 obręb 2 M. Ścinawa
 17.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielowsi na działkach nr 199, 173/2, 211, 212, 165/3
 16.07.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont i ocieplenie dachu pawilonu klubowego oraz przebudowa ogrodzenia w ramach zadania modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie.
 05.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę pompowni wody na stacji uzdatniania wody w Wielowsi w ramach zadania przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Dziesławiu
 03.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: szkoły podstawowej nr 3 w Ścinawie, gimnazjum publicznego w Ścinawie oraz szkoły podstawowej w Tymowej wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz doprowadzania ucznia do szkoły (rano i powrót)
 02.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 z terenu Miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 19.06.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Chełmku Wołowskim w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski – kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa – etap I.
 18.06.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa
 03.06.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęciu wody w Ścinawie w ramach zadania budowa studni zastępczej III r’ w Ścinawie”
 30.04.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa i montaż folii basenowej w ramach zadania - Odtworzenie niecki basenu miejskiego.
 10.04.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na: Odtworzenie niecki basenu miejskiego
 09.04.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont drewnianego wiatraka koźlak
 20.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. "Wiata drewniana mieszcząca scenę i widownię (Etap II) realizowana w ramach zadania - Odtworzenie infrastruktury turystycznej na nadbrzeżu Odry wraz z inwentarzem - Dz. Nr 486 obr. 2 miasta Ścinawa
 18.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Krzyżowej
 13.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont i odtworzenie nawierzchni parkowych istniejących chodników – etap I w ramach zadania odtworzenie chodników w parku miejskim w Ścinawie
 13.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry
 08.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odtworzenie targowiska w Ścinawie
 31.01.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do złożenia ofert cenowej na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury wodnej na Odrze – zakup pomostów pływających
 14.01.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wiata drewniana mieszcząca scenę i widownię - etap II"
 27.12.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa budynku ratusza - podjazd dla niepełnosprawnych
 21.12.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przewóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu Gminy Ścinawa do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 03.12.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 06.11.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pn: "Wymiana układu sterowania stacją uzdatniania wody w Ścinawie w ramach zadania – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przychowie, Wielowsi i Ścinawie wraz z tranzytem wodociągu do Ścinawy " zamieszczonego na bip Ścinawa w dniu 10.10.2012 r.
 28.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont chodników w rynku w Ścinawie – etap I, w ramach zadania: modernizacja chodników w Ścinawie
 28.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na oświetlenie terenu przy budynku ratusza w ramach zadania - Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy.
 27.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2012 roku.
 20.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ścinawa
 26.07.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowę kotłowni na biomasę na kotłownię na paliwo stałe (miał węglowy, ekogroszek)
 24.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Iluminacja budynków i oświetlenia drogi dojazdowej do portu w ramach zadania - budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 43879