Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.04.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa i montaż folii basenowej w ramach zadania - Odtworzenie niecki basenu miejskiego.
 10.04.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na: Odtworzenie niecki basenu miejskiego
 09.04.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont drewnianego wiatraka koźlak
 20.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. "Wiata drewniana mieszcząca scenę i widownię (Etap II) realizowana w ramach zadania - Odtworzenie infrastruktury turystycznej na nadbrzeżu Odry wraz z inwentarzem - Dz. Nr 486 obr. 2 miasta Ścinawa
 18.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Krzyżowej
 13.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont i odtworzenie nawierzchni parkowych istniejących chodników – etap I w ramach zadania odtworzenie chodników w parku miejskim w Ścinawie
 13.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry
 08.02.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odtworzenie targowiska w Ścinawie
 31.01.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do złożenia ofert cenowej na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury wodnej na Odrze – zakup pomostów pływających
 14.01.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wiata drewniana mieszcząca scenę i widownię - etap II"
 27.12.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa budynku ratusza - podjazd dla niepełnosprawnych
 21.12.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przewóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu Gminy Ścinawa do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 03.12.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 06.11.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pn: "Wymiana układu sterowania stacją uzdatniania wody w Ścinawie w ramach zadania – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przychowie, Wielowsi i Ścinawie wraz z tranzytem wodociągu do Ścinawy " zamieszczonego na bip Ścinawa w dniu 10.10.2012 r.
 28.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont chodników w rynku w Ścinawie – etap I, w ramach zadania: modernizacja chodników w Ścinawie
 28.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na oświetlenie terenu przy budynku ratusza w ramach zadania - Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy.
 27.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2012 roku.
 20.09.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ścinawa
 26.07.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowę kotłowni na biomasę na kotłownię na paliwo stałe (miał węglowy, ekogroszek)
 24.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Iluminacja budynków i oświetlenia drogi dojazdowej do portu w ramach zadania - budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy
 12.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w Przychowej”
 05.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 z terenu Miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 03.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn.: Place zabaw na wsiach – Dąbrowa Środkowa, Redlice, Sitno, Grzybów (obręb Zaborów) i Chełmek Wołowski
 04.06.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 z terenu miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 29.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz doprowadzania ucznia do szkoły (rano i powrót)
 22.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Turów – Dębiec, droga dojazdowa do gruntów rolnych
 17.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 13.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana urządzeń technologicznych w pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Ścinawie.
 12.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa – etap II.
 05.04.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowę budynku ratusza – podjazd dla niepełnosprawnych

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 28419