Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.01.2014 Baza organizacji pozarządowych
 13.11.2013 Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
 05.11.2013 Wzory sprawozdań rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności.
 02.10.2013 Zarządzenie Nr G/ 309A /2013 Burmistrza Ścinawy z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2013 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 23.08.2013 INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 23.08.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
 30.04.2013 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.
 26.04.2013 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ścinawa w 2013 r.
 19.04.2013 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2013 r.
 20.02.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
 12.02.2013 [ROZSTRZYGNIĘTY] Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawy w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
 11.01.2013 Wzór oferty w konkursie na realizację zadań publicznych
 10.01.2013 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
 10.01.2013 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku
 15.03.2012 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 13.02.2012 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
 05.01.2012 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
 05.01.2012 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2012 roku
 20.04.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w roku 2011
 10.03.2011 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2011 r.
 11.02.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
 04.02.2011 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku
 02.02.2011 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
 02.02.2011 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (stan prawny na dzień 02.02.2011 r.)
 31.12.2010 Konkurs Sport w Gminie Ścinawa 2011
 31.12.2010 Komisja
 12.02.2010 [ROZSTRZYGNIĘTY] Rozwój rodzinnych form opieki
 12.02.2010 [ROZSTRZYGNIĘTY] Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
 19.01.2010 [ROZSTRZYGNIĘTY] Konkurs Sport w Gminie Ścinawa 2010

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 72600