Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.07.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont schodów w budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Ścinawie
 30.06.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wykonanie projektu technicznego targowiska miejskiego w Ścinawie
 20.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w Turowie
 08.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ogrodzenie boiska sportowego w Wielowsi
 03.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa granitowego na terenie gminy Ścinawa
 17.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa
 09.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 29.04.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia na realizacje dokumentacji projektowej budowy gazociągu Prochowice - Ścinawa
 28.04.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na realizację dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Wielowieś - Ścinawa
 28.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 28.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 25.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu dotyczące wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych (biegły rewident)
 22.04.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia ofertowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 29.03.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia pn. budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Legnickiej w Ścinawie
 21.03.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji
 07.03.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pt. „Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży” ogłasza nabór na stanowisko instruktora zajęć rękodzielniczych z zakresu filcowania
 25.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na opracowanie map do celów projektowych na ścieżkę rowerową
 24.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zagospodarowanie terenu przy ROEE w Dziewinie
 19.02.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego na realizacja zadania pn. Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 16.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pt. Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży
 11.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowego na realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.4.2016
 09.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie tablic informacyjnych
 03.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 03.02.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego na realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 12.01.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2016 – 2020
 23.12.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 18.12.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 30.11.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów
 02.11.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ścinawa w sezonie zimowym 2015/2016
 28.10.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na nadzór inwestorski "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa.

«       1   2   3   4   5         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23946