Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.05.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] "Dostawa i montaż tablicy informacyjno - promocyjnej w ramach projektu "„Wdrożenie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawa”.
 16.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 16.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług pod nazwą: wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie gminy Ścinawa
 06.04.2018 Usuwanie wyrobów zawierających azbest - etap VI
 15.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa szafek skrytkowych
 08.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa tablicy informacyjno - promocyjnej dla projektu "Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 28.02.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego”
 14.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 14.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, w granicach administracyjnych Gminy Ścinawa i Gminy Rudna, zarządzanych przez Gminę Ścinawa oraz z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa.
 09.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"
 09.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym"
 23.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej - usługa projektowa
 23.01.2018 [UNIEWAŻNIONY] Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym
 08.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaproszenie do składania ofert na sporządzanie operatów szacunkowych
 08.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaproszenie do składania ofert na obsługę geodezyjno-kartograficzną
 05.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup programu do nadzorowania i rozliczania inwestycji prowadzonych przez Gminę Ścinawa
 21.12.2017 Ogłoszenie o przetargu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 05.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na dostawę szafy, urządzeń i oprogramowania dla Gminy Ścinawa na potrzeby informatyczne
 20.11.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Szkolnej 6/6 w Ścinawie
 06.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwieniem wewnątrz budynku do ściany, tablicy informacyjno-promocyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm
 09.08.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa i montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 31.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie badań archeologicznych przy budowie gazociągu oraz drogi rowerowej
 08.06.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dowóz mieszkańców z obszaru gminy Ścinawa na basen Wodnik w Ścinawie
 02.06.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
 24.05.2017 Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa – 2017
 19.05.2017 Montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 18.05.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa sprzętu RTV
 05.05.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa
 28.04.2017 [UNIEWAŻNIONY] Montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 25.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie - wykonanie dokumentacji projektowej

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 197637