Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.07.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 14.07.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT
 05.06.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy w Zaborowie na Szlaku Odry”
 30.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn."Edukacja przyszłością Tymowej".
 20.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: "Edukacja przyszłością Tymowej">
 08.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:"Edukacja przyszłością nTymowej".
 08.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.: „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz doprowadzania ucznia do szkoły (rano i powrót)”
 07.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: "edukacja przyszłością Tymowej".
 16.04.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015 z terenu Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 10.04.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ścinawa – etap II”
 08.04.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie dla osób niepełnosprawnych
 04.04.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy w Zaborowie na Szlaku Odry”
 17.03.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie dla osób niepełnosprawnych
 07.02.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę urządzeń zabawowych w ramach zadania – Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Ścinawie
 17.01.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 12.12.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu Gminy Ścinawa do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 26.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy I Miasta Ścinawa
 20.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 05.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na modernizację świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach
 31.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej.
 14.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofert pn." Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lasowicach".
 04.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych Spółdzielni "Rolnik" w ramach "Rewitalizacji Miasta Ścinawa"
 02.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Rewitalizację Miasta Ścinawa - ul. Batorego 22, Rynek 5, ul.Lipowa 8, ul. Lipowa 10, ul. Głogowska 8
 02.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na zadanie Inspektor nadzoru inwestorskiego zadania pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa
 25.09.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 18.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizację świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach
 17.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na Rewitalizację budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa i Rewitalizację budynku, ul. Jana Pawła II 6, Ścinawa w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Ścinawa”
 06.09.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 05.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowicach
 19.08.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 43878