Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.10.2018 Pomoc techniczna w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 27.09.2018 Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie
 17.09.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa placów zabaw do pięciu miejscowości w Gminie Ścinawa
 14.09.2018 Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze ścinawskiego roweru miejskiego.
 07.09.2018 Zawiadomienia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego. - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ścinawa.
 07.09.2018 [UNIEWAŻNIONY] „Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie”
 23.07.2018 Dostawa statku pasażerskiego w ramach zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie”.
 28.06.2018 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ścinawa
 11.06.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ścinawa, w tym jej jednostek budżetowych
 23.05.2018 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy parkingu Park & Ride w ramach zadania pn.: "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy"
 10.05.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych
 27.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Kontraktu „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 20.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej.
 17.04.2018 [UNIEWAŻNIONY] Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ścinawa, w tym jej jednostek budżetowych
 17.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Usługa projektowa w ramach Kontraktu 2. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)"
 29.03.2018 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na remont i modernizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, które wpłyną na poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy Ścinawa.
 29.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane związane z budową sieci gazowej
 26.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa rur gazowych
 02.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa Park & Ride w ramach zadania pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy
 05.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Budowa Park & Ride w ramach zadania pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy
 26.01.2018 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Ścinawa
 25.01.2018 [UNIEWAŻNIONY] Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa.
 16.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Usługa projektowania w ramach Kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
 05.01.2018 Zakup biletów na powiatową komunikację publiczną
 21.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 20.12.2017 [UNIEWAŻNIONY] Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa.
 18.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna
 08.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wycinka drzew pod inwestycje realizowane przez Gminę Ścinawa
 08.12.2017 Informacja ogólna dla wykonawców starających się o udzielenia zamówienia od Gminy Ścinawa
 27.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa ciągnika wraz z głowicami

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 265130