Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Dostawa i montaż tablicy informacyjno - promocyjnej w ramach projektu "„Wdrożenie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawa”.
 23.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie usług pod nazwą: wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie gminy Ścinawa
 15.03.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym"
 28.02.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"
 26.02.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"
 08.02.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym
 26.01.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzanie operatów szacunkowych
 26.01.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę geodezyjno-kartograficzną
 17.01.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup programu do nadzorowania i rozliczania inwestycji prowadzonych przez Gminę Ścinawa
 30.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Szkolnej 6/6 w Ścinawie
 26.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwieniem wewnątrz budynku do ściany, tablicy informacyjno-promocyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm
 07.09.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie badań archeologicznych przy budowie gazociągu oraz drogi rowerowej.
 30.08.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 21.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz mieszkańców z obszaru Gminy Ścinawa na basen Wodnik w Ścinawie.
 01.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu RTV
 01.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie - wykonanie dokumentacji projektowej
 19.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
 17.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa na terenie gminy Ścinawa
 10.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej pn.:„ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy, na gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 201/17, wraz z uzyskaniem pozwolenia Starosty Lubińskiego na rozbiórkę
 09.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Władysława Reymonta 25/1 w Ścinawie
 09.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest – etap V
 10.04.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie"
 24.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 17.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowy dróg na osiedlu Klasztornym
 07.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizacje budynku szkoły podstawowej w Ścinawie
 03.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizacje mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie
 20.02.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg na osiedlu Klasztornym
 25.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług pod nazwą "Sporządzanie operatów szacunkowych wycen wartości prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej, prawa służebności przesyłu, i innych niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw, zgodne z polskimi normami, normami branżowymi i przepisami obowiązującymi w Polsce"
 18.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych) obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 16.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie usług pod nazwą "Obsługa geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędna do realizacji zadań Gminy Ścinawa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami polskimi i obowiązującymi przepisami, do wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro tj. kwoty 1225.247 zł netto

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 25586