Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.10.2018 "Dostawa tabliczek brajlowskich w ramach, projektu pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego”
 28.09.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej - garaże wraz z drogą dojazdową
 27.09.2018 "Dostawa pozostałego wyposażenia kulturalnego w ramach projektu pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego”
 17.09.2018 Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej - garaże wraz z drogą dojazdową
 14.09.2018 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Renowacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gminie Ścinawa.
 26.07.2018 Usługa projektowa pn.:"Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym"
 20.07.2018 Dostawa sprzętu RTV w ramach zadania "Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"
 19.07.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej "Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie"
 05.06.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiadającego wymogom ustawy o charakterystyce energetycznej budynków dla lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Lipowej 8/5 w Ścinawie,
 14.05.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] "Dostawa i montaż tablicy informacyjno - promocyjnej w ramach projektu "„Wdrożenie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawa”.
 16.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 16.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług pod nazwą: wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie gminy Ścinawa
 06.04.2018 Usuwanie wyrobów zawierających azbest - etap VI
 15.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa szafek skrytkowych
 08.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa tablicy informacyjno - promocyjnej dla projektu "Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 28.02.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego”
 14.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 14.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, w granicach administracyjnych Gminy Ścinawa i Gminy Rudna, zarządzanych przez Gminę Ścinawa oraz z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa.
 09.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"
 09.02.2018 [UNIEWAŻNIONY] Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym"
 23.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej - usługa projektowa
 23.01.2018 [UNIEWAŻNIONY] Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym
 08.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaproszenie do składania ofert na sporządzanie operatów szacunkowych
 08.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaproszenie do składania ofert na obsługę geodezyjno-kartograficzną
 05.01.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup programu do nadzorowania i rozliczania inwestycji prowadzonych przez Gminę Ścinawa
 21.12.2017 Ogłoszenie o przetargu na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
 05.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na dostawę szafy, urządzeń i oprogramowania dla Gminy Ścinawa na potrzeby informatyczne
 20.11.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zapytanie ofertowe na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ulicy Szkolnej 6/6 w Ścinawie
 06.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwieniem wewnątrz budynku do ściany, tablicy informacyjno-promocyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm
 09.08.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa i montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 186528