Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.03.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 26.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 17.11.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę bramek na boisku sportowym we wsi Dębiec
 28.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na badania geologiczne i geotechniczne dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”
 10.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski
 23.08.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chełmek Wołowski
 27.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i modernizacje istniejącego budynku mieszczącego w sobie zaplecze sanitarno-szatniowe przy stadionie w Ścinawie
 30.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę i wyposażenie placów zabaw, sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci i młodzieży, na terenach wiejskich gminy Ścinawa
 24.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu oraz drogi rowerowej (wykonanie dokumentacji projektowej)
 10.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe, modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi
 18.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej
 04.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski
 16.03.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pt. Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów
 25.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta i gminy Ścinawa.
 28.10.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 23.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na budowę pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa
 15.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę i modernizację stadionu sportowego w Ścinawie
 07.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na rewitalizacje i termomodernizacje Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie
 26.08.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na udowę i modernizację stadionu sportowego w Ścinawie.
 19.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na dowóz i opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej oraz dowóz i opieka uczniów z terenu Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania w okresie trwania roku szkolnego od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.
 19.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1208D - etap I w miejscowości Tymowa
 17.07.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1208D - etap I w miejscowości Tymowa
 16.01.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa
 14.01.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wodociąg w Krzyżowej z wodociągiem do Dłużyc
 29.10.2014 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie".
 06.10.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę świetlicy wiejskiej w Dziewinie".
 11.09.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę studni zastępczej III r’ w Ścinawie
 27.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziesławiu w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski – kolo…na dowóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 21.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziesławiu w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski – kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa
 25.07.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 43876