Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 18.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej
 04.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski
 16.03.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pt. Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów
 25.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta i gminy Ścinawa.
 28.10.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 23.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na budowę pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa
 15.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę i modernizację stadionu sportowego w Ścinawie
 07.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na rewitalizacje i termomodernizacje Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie
 26.08.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na udowę i modernizację stadionu sportowego w Ścinawie.
 19.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na dowóz i opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej oraz dowóz i opieka uczniów z terenu Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania w okresie trwania roku szkolnego od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.
 19.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1208D - etap I w miejscowości Tymowa
 17.07.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1208D - etap I w miejscowości Tymowa
 16.01.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa
 14.01.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wodociąg w Krzyżowej z wodociągiem do Dłużyc
 29.10.2014 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie".
 06.10.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę świetlicy wiejskiej w Dziewinie".
 11.09.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę studni zastępczej III r’ w Ścinawie
 27.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziesławiu w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski – kolo…na dowóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 21.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziesławiu w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski – kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa
 25.07.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 25.07.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 14.07.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT
 05.06.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy w Zaborowie na Szlaku Odry”
 30.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn."Edukacja przyszłością Tymowej".
 20.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: "Edukacja przyszłością Tymowej">
 08.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:"Edukacja przyszłością nTymowej".
 08.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.: „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz doprowadzania ucznia do szkoły (rano i powrót)”
 07.05.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: "edukacja przyszłością Tymowej".
 16.04.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015 z terenu Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 10.04.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ścinawa – etap II”

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 28423