Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.11.2019 Zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną dla dziecie i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa
 19.11.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa w latach 2020-2024
 25.10.2019 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin -Etap I
 12.09.2019 Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno
 12.09.2019 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin -Etap I
 04.09.2019 Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej
 23.08.2019 Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa.”
 08.08.2019 Usługa polegająca na dowozie uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych.
 19.07.2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa.
 18.07.2019 Budowa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania "Budowa placów zabaw na terenie gminy".
 18.07.2019 Usługa polegająca na dowozie uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych.
 17.07.2019 Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 15.07.2019 Dostawa rowerów w ramach ścinawskiego roweru miejskiego
 11.07.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa”
 24.06.2019 Dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 07.06.2019 Usługa polegająca na dowozie uczniów i dzieci z Gminy Ścinawa do szkół i placówek oświatowych .
 03.06.2019 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na remont i modernizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, które wpłyną na poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy Ścinawa.
 13.05.2019 Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 " Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej" w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 18.02.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą"
 14.01.2019 Zakup imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa na komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego
 09.01.2019 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa oprogramowania biurowego Office dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
 20.12.2018 Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie
 17.12.2018 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna.
 14.12.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w Parszowicach
 27.11.2018 PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 23.11.2018 Dostawa wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "PAŁACYK" w Ścinawie
 22.11.2018 Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie
 07.11.2018 [UNIEWAŻNIONY] PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 26.10.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "PAŁACYK" w Ścinawie
 25.10.2018 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 265127