Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 20.12.2017 [UNIEWAŻNIONY] Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa.
 18.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna
 08.12.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wycinka drzew pod inwestycje realizowane przez Gminę Ścinawa
 08.12.2017 Informacja ogólna dla wykonawców starających się o udzielenia zamówienia od Gminy Ścinawa
 27.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa ciągnika wraz z głowicami
 25.09.2017 [UNIEWAŻNIONY] Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
 23.09.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa wozu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej
 25.08.2017 [UNIEWAŻNIONY] Przebudowa dróg gminnych w Dziewinie
 26.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Budowa świetlicy wiejskiej w Przychowej
 19.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie
 19.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parszowicach
 05.07.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Lubinie
 09.06.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Przebudowa układu komunikacyjnego przy ZPO w Ścinawie
 30.05.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych
 16.05.2017 [UNIEWAŻNIONY] Dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych
 11.05.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 21.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup mebli i krzeseł do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 21.04.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 19.04.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego
 10.03.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 06.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach
 02.01.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 15.12.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 23.11.2016 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 03.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Badania geologiczne i geotechniczne dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 202899