Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.03.2015 Zarządzenie Nr G/50/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.03.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 27.01.2015 Zarządzenie Nr G/29/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku”
 12.01.2015 Zarządzenie Nr G/6/2015 r. Burmistrza Ścinawy z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 07.01.2015 Zarządzenie Nr G/2/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 07 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr G/225/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 29.12.2014 Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.
 29.12.2014 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
 18.12.2014 Zarządzenie Nr G/225/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - KULTURA FIZYCZNA
 21.11.2014 Uchwałą w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
 25.08.2014 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” poprzez: upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Ścinawa
 15.07.2014 Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 14.07.2014 zarządzenie nr G/124/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 04.06.2014 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realiazcję zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 02.06.2014 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" poprzez upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Ścinawa.
 30.05.2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej".
 28.04.2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 23.04.2014 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej
 25.02.2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [
 25.02.2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
 27.01.2014 Zarządzenie Nr G/4/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 22.01.2014 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
 10.01.2014 Baza organizacji pozarządowych
 13.11.2013 Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
 05.11.2013 Wzory sprawozdań rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności.
 02.10.2013 Zarządzenie Nr G/ 309A /2013 Burmistrza Ścinawy z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2013 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 23.08.2013 INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 23.08.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
 30.04.2013 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.
 26.04.2013 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ścinawa w 2013 r.
 19.04.2013 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2013 r.
 20.02.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 40468