Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2011 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych
 10.10.2011 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 17.05.2010 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 25.02.2010 Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Ścinawa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.
 25.02.2010 GG.7322 -1... Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 25.02.2010 GG.7322 -1... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 08.12.2009 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy
 08.12.2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany planu.
 28.11.2009 GG.7322-34... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa
 30.09.2009 GG.7322-11... Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 30.09.2009 GG.7322-11... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ścinawa
 22.04.2009 GG.7322-34... o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 22.04.2009 IN. 7624- ... O wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 15275