Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.01.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 24.01.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa
 03.01.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
 13.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę szafy, urządzeń i oprogramowania dla Gminy Ścinawa na potrzeby informatyczne
 28.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wozu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej
 20.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ciągnika wraz z głowicami
 16.11.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę dróg gminnych w Dziewinie
 31.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Przychowej
 31.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie
 31.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Parszowicach
 19.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów do placówek oświatowych w Lubinie
 04.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych
 30.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę układu komunikacyjnego przy ZPO w Ścinawie.
 23.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 09.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli i krzeseł do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 01.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego
 29.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych
 18.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 11.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 21.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowe, modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach
 07.03.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 26.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 17.11.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę bramek na boisku sportowym we wsi Dębiec
 28.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na badania geologiczne i geotechniczne dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”
 10.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski
 23.08.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chełmek Wołowski
 27.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i modernizacje istniejącego budynku mieszczącego w sobie zaplecze sanitarno-szatniowe przy stadionie w Ścinawie
 30.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę i wyposażenie placów zabaw, sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci i młodzieży, na terenach wiejskich gminy Ścinawa
 24.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu oraz drogi rowerowej (wykonanie dokumentacji projektowej)
 10.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe, modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 28420