Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.01.2018 Zarządzenie Nr G/15/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 03.01.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 22.11.2017 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
 09.11.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag w zadaniu publicznym pn. „Rekultywacja płyty głównej boiska na obiekcie sportowym w Wielowsi w celu poprawy jej jakości dla potrzeb upowszechniania piłki nożnej przez Klub Piłkarski Grom Gromadzyń - Wielowieś”
 27.10.2017 Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
 25.10.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag w zadaniu publicznym pn. Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Fundacji Przystań w Ścinawie
 15.09.2017 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ścinawa w 2017 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 11.08.2017 Otwarty konkurs ofert „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”
 08.06.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 24.03.2017 Zarządzenie Nr G/61/2017 Burmistrza Ścinawy z dnia 24.03.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2017r.
 21.03.2017 Uwagi do oferty: Prowadzenie szkółki kolarskiej przy szkole podstawowej w Ścinawie w ramach programu pn. Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnienie sportu w szkółkach kolarskich
 27.02.2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2017 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
 10.02.2017 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 11.01.2017 Zarządzenie Nr G/6/2017 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 03.01.2017 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 18.11.2016 Protokołu i zestawienie z przeprowadzonych konsultacji programu współpracy z 16.11.2016
 03.11.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag
 24.10.2016 Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 03.08.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag
 30.05.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
 29.02.2016 Zarządzenie Nr G/36/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku”
 12.02.2016 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
 20.01.2016 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 19.01.2016 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
 18.11.2015 Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
 19.10.2015 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej” przez Fundację Przystań w Ścinawie
 20.08.2015 Wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr G/162/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.07.2015 na wsparcie realizacji zadań publicznych przyznano dotację następującym organizacjom:
 02.07.2015 Zarządzenie Nr G/162/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 30.04.2015 Zarządzenie Nr G/104/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.04.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2015 r.
 30.04.2015 Zarządzenie Nr G/100/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.04.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2015r

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 40546