Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.10.2018 Wybory Burmistrza Ścinawy - protokół wyników głosowania i wyników wyborów
 22.10.2018 Wybory do rady miejskiej gminy - protokół z wyborów
 19.10.2018 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie
 18.10.2018 Informacja o planie dowozu wyborów do lokali wyborczych w dniu 21.10.2018 r.
 15.10.2018 Informacja o składch Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania powołanych do ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15.10.2018 Informacja o składch Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 08.10.2018 TERMINY POSIEDZEŃ/SZKOLEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 05.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Ścinawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 05.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Ścinawie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 03.10.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ścinawa
 02.10.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Ścinawie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 28.09.2018 KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚCINAWIE z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Ścinawie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 r.
 20.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 19.09.2018 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Ścinawie.
 13.09.2018 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie
 13.09.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 13.09.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 22.08.2018 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 22.08.2018 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 21.08.2018 Kalendarz wyborczy
 21.08.2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania.
 21.08.2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2778