Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.03.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 185/12 w obr. Zaborów
 20.03.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 185/11 w obrębie Zaborów
 23.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/15 w obr. Lasowice
 23.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/18 w obr. Lasowice
 23.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obr. Lasowice
 21.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow.0,1443ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/3,557/5, 558/1, 558/4, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
 21.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow.0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/10, 558/7, położonej w obrębie Ścinawa
 20.02.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 07.12.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 30.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/18 położonej w obrębie Lasowice
 30.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/15 położonej w obrębie Lasowice
 30.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/5 położonej w obrębie Lasowice
 28.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 117/8 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 07.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1443 ha składającej się z działek nr 557-3, 557-5, 558-1, 558-4 obr.2 miasta Ścinawy
 07.11.2017 Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1250 ha, składającej się z działek nr 557-10 i 558-7 obręb 2 miasta Ścinawy
 06.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 185/5 w obr. Zaborów
 17.10.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/18 w obr. Lasowice
 17.10.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/14 w obr. Lasowice
 17.10.2017 Ogłoszeniw o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/15 w obr. Lasowice
 17.10.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obr. Lasowice
 11.10.2017 Ogłoszeniw o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy
 11.10.2017 Przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 365/1 w obr. Dziesław
 03.10.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 244/11 obr.2 miasta Ścinawa
 26.09.2017 Ogłoszeniaeo przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1250 ha, składającej się z działek nr 557-10 i 558-7 obręb 2 miasta Ścinawy
 26.09.2017 Ogłoszenie o sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1443 ha składającej się z działek nr 557-3, 557-5, 558-1, 558-4 obr.2 miasta Ścinawy
 08.09.2017 Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 360/12 obr.2 miasta Ścinawy
 14.08.2017 Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 185-5 w obrębie Zaborów
 11.07.2017 [ROZTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 144/17 w obr.1 miasta Ścinawy
 11.07.2017 Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 360/12 obr.2 miasta Ścinawy
 01.06.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 360/12 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 15363