Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.12.2014 Protokół wyników głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Ścinawy- Ponowne głosowanie
 28.11.2014 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
 21.11.2014 Plan dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 30 listopada 2014r
 20.11.2014 Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa.
 20.11.2014 Stanowisko Krajowego Biura Wyborczego w sprawie pełnomocnictw.
 18.11.2014 Uchwała nr 12 MKW z dnia 17 listopada 2014r. oprzeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Ścinawy w dniu 30 listopada 2014r.
 18.11.2014 Protokółz wyborów do Rady Miejskiej
 18.11.2014 Protokół wyników głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Ścinawy
 14.11.2014 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
 13.11.2014 Plan dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 16 listopada 2014r.
 10.11.2014 Harmonogram dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 16 listopada 2014r.
 07.11.2014 Uchwała nr 11 MKW w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 05.11.2014 Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych- Ukonstytuowanie komisji
 04.11.2014 Uchwała nr 10 MKW w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 04.11.2014 Uchwała nr 6 MKW w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
 23.10.2014 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ścinawie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 23.10.2014 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ścinawy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 22.10.2014 Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie w sprawie nadania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy z terenu Gminy Ścinawa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 22.10.2014 Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 22 paździenika 2014r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Ścinawa
 20.10.2014 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 20 października 2014 r. o terminie i miesjcu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejstrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu dziłania Gminy Ścinawazarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 20.10.2014 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z dnia 20 października 2014 r. o terminie i miejscu publicznego losowania członków obwodowych komisji wyborczych
 14.10.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ścinawy z dnia 14 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 24.09.2014 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie
 24.09.2014 Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie pełnomocnika ds. informatycznych
 24.09.2014 Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej
 08.09.2014 WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO UMIESZCZANIA OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY ŚCINAWA.
 04.09.2014 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o okręgach wyborczych
 02.09.2014 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec 2013 roku
 02.09.2014 Kalendarz wyborczy
 02.09.2014 Strona Państwowej Komisji Wyborczej z informacjami w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014 roku.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 8987