Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.05.2014 Infomacja o ukonstutuowaniu obwodowych komisji wyborczych
 15.05.2014 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej
 15.05.2014 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
 06.05.2014 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 06.05.2014 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej na terenie Gminy Ścinawa w wyborach Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 05.05.2014 Informacja o spisie wyborców
 05.05.2014 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 22.04.2014 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 17.03.2014 Informacja o głosowaniu obywateli polskich w kraju
 17.03.2014 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 17.03.2014 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 17.03.2014 Pomocniczy wzór ogłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
 17.03.2014 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 17.03.2014 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborów niepełnosprawnych
 17.03.2014 Postanowienie Prezydenta RP o wyborach
 17.03.2014 Obwieszczenie PKW o zarządzeniu wyborów
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3653