Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów do placówek oświatowych w Lubinie
 04.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych
 30.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę układu komunikacyjnego przy ZPO w Ścinawie.
 23.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 09.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli i krzeseł do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 01.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego
 29.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych
 18.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 11.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 21.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowe, modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach
 07.03.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 26.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 17.11.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę bramek na boisku sportowym we wsi Dębiec
 28.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na badania geologiczne i geotechniczne dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”
 10.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski
 23.08.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chełmek Wołowski
 27.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i modernizacje istniejącego budynku mieszczącego w sobie zaplecze sanitarno-szatniowe przy stadionie w Ścinawie
 30.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę i wyposażenie placów zabaw, sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci i młodzieży, na terenach wiejskich gminy Ścinawa
 24.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu oraz drogi rowerowej (wykonanie dokumentacji projektowej)
 10.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe, modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi
 18.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej
 04.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski
 16.03.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pt. Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów
 25.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta i gminy Ścinawa.
 28.10.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 23.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na budowę pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa
 15.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę i modernizację stadionu sportowego w Ścinawie
 07.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na rewitalizacje i termomodernizacje Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie
 26.08.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na udowę i modernizację stadionu sportowego w Ścinawie.
 19.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarg na dowóz i opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej oraz dowóz i opieka uczniów z terenu Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania w okresie trwania roku szkolnego od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 26856