Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.05.2017 Dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych
 11.05.2017 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 21.04.2017 Zakup mebli i krzeseł do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 21.04.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 19.04.2017 Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego
 10.03.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 06.02.2017 [ROZSTRZYGNIĘTY] Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach
 02.01.2017 [UNIEWAŻNIONY] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 15.12.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 23.11.2016 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 03.10.2016 [ROZSTRZYGNIĘTY] Badania geologiczne i geotechniczne dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 164790