Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.05.2019 Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 " Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej" w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 18.02.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą"
 14.01.2019 Zakup imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa na komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego
 09.01.2019 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa oprogramowania biurowego Office dla Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
 20.12.2018 Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie
 17.12.2018 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna.
 14.12.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w Parszowicach
 27.11.2018 PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 23.11.2018 Dostawa wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "PAŁACYK" w Ścinawie
 22.11.2018 Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie
 07.11.2018 [UNIEWAŻNIONY] PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 26.10.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "PAŁACYK" w Ścinawie
 25.10.2018 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna.
 01.10.2018 Pomoc techniczna w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 27.09.2018 Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie
 17.09.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Dostawa placów zabaw do pięciu miejscowości w Gminie Ścinawa
 14.09.2018 Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze ścinawskiego roweru miejskiego.
 07.09.2018 Zawiadomienia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego. - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ścinawa.
 07.09.2018 [UNIEWAŻNIONY] „Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie”
 23.07.2018 Dostawa statku pasażerskiego w ramach zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie”.
 28.06.2018 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ścinawa
 11.06.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ścinawa, w tym jej jednostek budżetowych
 23.05.2018 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy parkingu Park & Ride w ramach zadania pn.: "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy"
 10.05.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych
 27.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Kontraktu „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 20.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej.
 17.04.2018 [UNIEWAŻNIONY] Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ścinawa, w tym jej jednostek budżetowych
 17.04.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Usługa projektowa w ramach Kontraktu 2. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)"
 29.03.2018 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na remont i modernizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, które wpłyną na poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy Ścinawa.
 29.03.2018 [ROZSTRZYGNIĘTY] Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane związane z budową sieci gazowej

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 213239