Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.11.2019 Protokół z konsultacji projektu
 20.11.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
 04.11.2019 Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
 13.08.2019 Zarządzenie Nr G-144-2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 13.08.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r.
 12.08.2019 Zarządzenie Nr G-140-2019 Burmistrza Ścinawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych ofert na realizację zadań publicznych.
 24.07.2019 Realizacja zadania publicznego pn. „Udział w zawodach sportowych z serii Ligi Szkółek Kolarskich Dolny Śląsk 2019 w Obiszowie, Jakubowie, Głogowie i Wilkowie wraz z treningami przygotowującymi do startów zawodników Szkółki Kolarskiej przy Szkole Podstawowej w Ścinawie”
 12.07.2019 Zarządzenie nr G/130/2019 z sprawie sprostowania błędu pisarskiego
 12.07.2019 Zarządzenie z otwarcia konkursu dla NGO
 05.07.2019 Zarządzenie nr G/127/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.07.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r.
 24.05.2019 Zarządzenie Nr G/91/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 16.05.2019 rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa
 08.05.2019 Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa.
 08.05.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
 26.03.2019 Zarządzenie Nr G/52/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.03.2019 r. w sprawie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11.01.2019 Zarządzenie Nr G/6/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 06.12.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
 06.12.2018 Zarządzenie Nr G/237/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 29.10.2018 Konsultacje/komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
 11.07.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 15.06.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 30.05.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
 12.04.2018 Zarządzenie Nr G/71/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2018 r.
 20.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 20.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 19.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 13.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 22.02.2018 Zarządzenie Nr G/49/2018 Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13.02.2018 Zarządzenie Nr G/39/2018 Burmistrza Ścinawy w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2018 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 11.01.2018 Zarządzenie Nr G/15/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 03.01.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 65907