Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.05.2019 rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa
 08.05.2019 Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa.
 08.05.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
 26.03.2019 Zarządzenie Nr G/52/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.03.2019 r. w sprawie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11.01.2019 Zarządzenie Nr G/6/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 06.12.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
 06.12.2018 Zarządzenie Nr G/237/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 29.10.2018 Konsultacje/komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
 11.07.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 15.06.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 30.05.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
 12.04.2018 Zarządzenie Nr G/71/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2018 r.
 20.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 20.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 19.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 13.03.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 22.02.2018 Zarządzenie Nr G/49/2018 Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13.02.2018 Zarządzenie Nr G/39/2018 Burmistrza Ścinawy w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2018 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 11.01.2018 Zarządzenie Nr G/15/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 03.01.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 22.11.2017 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
 09.11.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag w zadaniu publicznym pn. „Rekultywacja płyty głównej boiska na obiekcie sportowym w Wielowsi w celu poprawy jej jakości dla potrzeb upowszechniania piłki nożnej przez Klub Piłkarski Grom Gromadzyń - Wielowieś”
 27.10.2017 Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
 25.10.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag w zadaniu publicznym pn. Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Fundacji Przystań w Ścinawie
 15.09.2017 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ścinawa w 2017 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 11.08.2017 Otwarty konkurs ofert „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”
 08.06.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
 24.03.2017 Zarządzenie Nr G/61/2017 Burmistrza Ścinawy z dnia 24.03.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2017r.
 21.03.2017 Uwagi do oferty: Prowadzenie szkółki kolarskiej przy szkole podstawowej w Ścinawie w ramach programu pn. Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnienie sportu w szkółkach kolarskich
 27.02.2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2017 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 58145