Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.11.2010 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Ścinawie
 22.11.2010 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Ścinawy
 18.11.2010 Plan dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r.
 16.11.2010 Informacja o ukonstytuowaniu się Obowdowych Komisji Wyborczych
 12.11.2010 Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 312 z dnia 12 listopada 2010 r.
 08.11.2010 Informacja o wyłożeniu spisów wyborców
 05.11.2010 OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Ścinawie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 05.11.2010 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ścinawy.
 05.11.2010 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 03.11.2010 Komunikat o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na Radnych Rady Miejskiej w Ścinawie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 03.11.2010 Informacja o publicznym losowanie numerów list.
 03.11.2010 Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ścinawie.
 29.10.2010 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 12.10.2010 Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie.
 12.10.2010 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ścinawie z podziałem na pełnione funkcje.
 08.10.2010 Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 października 2010 r. - powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej.
 28.09.2010 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ścinawy z dnia 27 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
 28.09.2010 Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Ścinawa.
 24.09.2010 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy - zgłoszenia kandydatów do składów powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych komisji wyborczych.
 24.09.2010 Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 24.09.2010 Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. - liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
 22.09.2010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 17.09.2010 Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 7972