Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.06.2010 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Miasta i Gminy Ścinawa dla głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 01.06.2010 Zarządzenie Burmistrza Ścinawy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 28.05.2010 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 maja 2010 r.
 20.05.2010 Powołanie zespołu do spraw zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych.
 18.05.2010 Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Ścinawa.
 18.05.2010 Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji.
 18.05.2010 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 18.05.2010 Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja kandydatów do obwodowych komisji.
 18.05.2010 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 18.05.2010 Rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 18.05.2010 Karta usługi: Wpisanie do rejestru wyborców + wniosek.
 18.05.2010 Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 18.05.2010 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2202