Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.03.2021 Alina Ślęk - podinspektor ds. księgowości
 09.12.2020 korekta oświadczenia majątkowego Dyrektor Centrum Turystki i Kultury w Ścinawie
 09.12.2020 korekta oświadczenia majątkowego - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
 29.07.2020 oświadczenie majątkowe Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o - Rafał Kaczmarzyk
 01.07.2020 Wioleta Kubik-Inspektor w MGOPS w Ścinawie (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza)
 17.01.2019 Ewelina Maksymczak --Kierownik Referatu OS (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy) do 31.12.2019 r.
 30.11.2018 Anna Podbucka -Dyrektor Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
 12.06.2018 Bogumiła Sośnicka - Podinspektor (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 11.06.2018 oświadcze... Zbigniew Węgrzyn - Prezes Zarządu - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 04.10.2016 Anna Głowacz -Zastępca Kierownika Referatu IR (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 08.06.2009 Buras Ewa - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
 18.05.2009 Duszak Grażyna - od 01.05.2013 r. Kierownik Referatu FP (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 15.07.2015 Ewa Solińska- Dyrektor M-GBP w Ścinawie do 28.08.2019 r.
 16.04.2020 Kamila Grabka-Levin - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Pałacyk" w Ścinawie
 26.01.2012 Kamila Grabka-Levin - Dyrektor Centrum Turystyki i Kultury do 31.08.2018 r.
 08.06.2009 Grędysa Renata - Podinspektor (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 08.06.2009 Hajnisz Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymowej
 20.07.2016 Jolanta Szulc - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie
 16.05.2013 Jolanta Szymczyk - od 16.05.2013 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie
 08.06.2009 Kalinowska Wiesława - Kierownik Referatu GN (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 08.06.2017 Katarzyna Pawlak- MGOPS (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 08.06.2009 Matkowska-Rudomino Grażyna Kierownik Referato OŚ (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 15.07.2015 Przemysław Linda -Kierownik Referatu IR (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 14.02.2011 Ratajczak Magdalena -Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty, Kierownik USC
 08.06.2009 Zarzycka Danuta - Inspektor (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 18.05.2009 Matynia Bożena - Inspektor (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
 29.09.2009 Hołtra Marek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
 19.09.2016 Dariusz Stasiak - do 26 sierpnia 2016 r. Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa
 15.12.2014 Andrzej Holdenmajer (Burmistrz Ścinawy kadencja 2008-2014)
 14.02.2011 Szponarski Artur - Kierownik Referatu IN (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Ścinawy)
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 16882