Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.10.2019 Protokoły wyników głosowania w Gmnie Ścinawa z wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 15.10.2019 Protokoły wyników głosowania w Gmnie Ścinawa z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 08.10.2019 Informacja o zmianie siedziby lokalu wyborczego.
 08.10.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ścinawa.
 25.09.2019 POSTANOWIENIE NR 257/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 25.09.2019 Zawiadomienie o sporzadzeniu spisu wyborców.
 13.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 września 2019 r.
 13.09.2019 Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.
 13.09.2019 Informacja dla wyborcy.
 11.09.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚCINAWY z dnia 10 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.o zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.
 11.09.2019 Zgłoszenie Indywidualne do Komisarza Wyborczego w Legnicy
 27.08.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 21.08.2019 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1581