Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.05.2019 Protokoły wyników głosowania w Gmnie Ścinawa na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
 21.05.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 20 maja 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych.
 21.05.2019 Informacja o zmianie siedziby lokalu wyborczego.
 15.05.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ścinawa.
 10.05.2019 Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
 07.05.2019 POSTANOWIENIE NR 152/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 06.05.2019 Zawiadomienie o sporzadzeniu spisu wyborców.
 26.04.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów i losowaniu.
 26.04.2019 OWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚCINAWY z dnia 24 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 16.04.2019 Informacja dla wyborców (kto, gdzie i kiedy)
 16.04.2019 Informacja dla osób niepełnosprawnych
 16.04.2019 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 16.04.2019 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 16.04.2019 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 16.04.2019 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców- dla osób niepełnosprawnych.
 16.04.2019 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 16.04.2019 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 16.04.2019 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 16.04.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 16.04.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczyposolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 870