Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Spis podmiotów
   Stypendia
Tytuł dokumentu Regulamin przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinach artystycznych.
Data publikacji 26.03.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Stypendia samorządowe dla zdolnych uczniów i  nagrody sportowe  

Zdolni uczniowie z terenu gminy Ścinawa mogą już niebawem ubiegać się o stypendia samorządowe w następujących kategoriach:

·         za bardzo dobre wyniki w nauce,

·         za szczególne osiągniecia naukowe,

·         szczególne osiągniecia artystyczne.

 

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:

·         5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

·         5,00 - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;

·         4,80 - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.

Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:

1)      indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie
w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

2)      grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie
w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.


Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter,  w terminie:


-  do 17 czerwca 2020 r. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej,


- do 30 czerwca uczniowie szkół ponadpodstawowych

na załączonych formularzach.  


Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:

1)      uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:

a)  co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

b)   zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,

c)  zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2)      zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:

a)   zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,

b)  co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.

 

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 15 czerwca.


Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.

 

Stypendia samorządowe dla zdolnych studentów

 

Zdolni studenci z terenu gminy Ścinawa mogą składać wnioski o przyznanie stypendium samorządowego. Ubiegać się o nie mogą studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów I lub II stopnia uczelni publicznych lub niepublicznych
w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie w roku akademickim 2019/2020 pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz średniej ocen, co najmniej 4,50, podawanej do dwóch miejsc po przecinku , bez zaokrąglania. Wnioski wraz z dokumentem potwierdzającym osiągnięte wyniki w nauce, tj.:

·         zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej ocen;

·         kserokopie wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki (z zachowaniem ciągłości numerowanych kartek począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy na ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego) lub

·         elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów potwierdzony za zgodność z  oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej.

należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter, w terminie do 30 września na załączonym formularzu.

Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium samorządowego dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Ścinawa.

 


 Załączniki
uchwała stypendium samorządowe studenci 2019.pdf   uchwała stypendium samorządowe studenci 2019.pdf (292.35 KB)
WNIOSEK O STYPENDIUM studenci.docx   WNIOSEK O STYPENDIUM studenci.docx (19.39 KB)
wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.doc   wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.doc (44 KB)
WNIOSEK O STYPENDIUM osiagnięcia naukowe_artystyczne.docx   WNIOSEK O STYPENDIUM osiagnięcia naukowe_artystyczne.docx (19.33 KB)
WNIOSEK O STYPENDIUM.docx   WNIOSEK O STYPENDIUM.docx (19.07 KB)
NAGRODA za osiągniecia w sporcie.pdf   NAGRODA za osiągniecia w sporcie.pdf (223.58 KB)
stypendium samorządowe 2019.pdf   stypendium samorządowe 2019.pdf (447.51 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

Rejestr zmian dokumentu
15.09.2020    Edycja dokumentu (Zygmunt Kogut)
26.06.2020    Edycja dokumentu (Anna Kubik)
26.06.2020    Edycja dokumentu (Anna Kubik)
26.06.2020    Edycja dokumentu (Anna Kubik)
10.06.2020    Edycja dokumentu (Anna Kubik)
08.07.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
08.07.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
08.07.2019    Dodano załącznik "uchwała stypendium samorządowe studenci 2019.pdf" (Magdalena Ratajczak)
08.07.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Dodano załącznik "WNIOSEK O STYPENDIUM studenci.docx" (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Dodano załącznik "stypendium samorządowe 2019.pdf" (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Dodano załącznik "NAGRODA za osiągniecia w sporcie.pdf" (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Dodano załącznik "WNIOSEK O STYPENDIUM.docx" (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Dodano załącznik "WNIOSEK O STYPENDIUM osiagnięcia naukowe_artystyczne.docx" (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Dodano załącznik "wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.doc" (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Usunięto załącznik Wniosek (Magdalena Ratajczak)
04.06.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.06.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
12.06.2014    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Dodano załącznik "Wniosek" (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie stypendium naukowego" (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Usunięto załącznik WNIOSEK O STYPENDIUM.pdf (Magdalena Ratajczak)
27.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Utworzenie dokumentu. (Patrycja Jugo)