Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2006
Data publikacji 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr G/01/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.01.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/02/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.01.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/03/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.01.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/04/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.01.2006r.  zmieniające Zarządzenie Nr G/252/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu.

Zarządzenie Nr G/05/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.01.2006r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z dodatkowych przewozów autobusem szkolnym.

Zarządzenie Nr G/06/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.01.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/7/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.01.2006r. w sprawie ustalenia opłaty za utrzymanie czystości i porządku na przystankach.

Zarządzenie Nr G/08/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.01.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na rok 2006 oraz załączniki 1-5.

Zarządzenie Nr G/09/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.01.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/10/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.01.2006r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zarzadzenie Nr G/11/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.01.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu M i G Ścinawa na m-c luty 2006r.

Zarządzenie Nr G/12/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.02.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/13/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.02.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/14/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.02.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/15/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia   03.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/16/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenia Nr G/17/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie Nr G/18/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.02.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarzadzenie Nr G/19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/20/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/21/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/22/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.02.2006r. w sprawie powołania komisji dorażnej do podziału środków przeznaczonych na wspieranie inicjatyw rad sołeckich i zarządów osiedli.

Zarządzenie Nr G/23/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.02.2006r. w sprawie zawarcia umowy lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/24/2006 Burimstrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.02.2006r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku nr 21 przy ul. Mickiewicza w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.02.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Zarządzenie Nr G/26/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obinżenia ceny wywoławczej. 

Zarządzenie Nr G/27/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obinżenia ceny wywoławczej. 

Zarządzenie Nr G/28/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obinżenia ceny wywoławczej. 

Zarządzenie Nr G/29/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obinżenia ceny wywoławczej. 

Zarządzenie Nr G/30/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Śicnawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/31/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/32/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej od oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/33/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej od oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/34/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej od oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/35/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/36/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/37/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/38/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.02.2006r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zarządzenie Nr G/39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.02.2006r. w sprawie zawarcia umowy najmu na garaż murowany stanowiący własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/40/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.02.2006r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/41/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.02.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/42/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/43/2006 Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr  G/44/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02.2006r, w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na m-c marzec 2006r.

Zarządzenie Nr G/45/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - Etap V".

Zarządzenie Nr G/46/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Sprawowanie nadzoru inwestorskiegona zadaniu - Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - Etap IV i V". 

Zarządzenie Nr G/47/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/48/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie Nr G/49/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/50/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2006r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku nr 6a przy ul.Robotniczej w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie  Nr G/51/2006 Burmistrza i Gminy Ścinawa z dnia  01.03.2006r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa. 

Zarządzenie Nr G/52/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.03.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 1.5 pn. "Twoja druga szansa".

Zarządzenie Nr G/53/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.03.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/54/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.03.2006r. w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa. 

Zarządzenie Nr G/55/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/56/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa  z dnia 15.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetagu.

Zarządzenie Nr G/57/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.   

Zarządzenie Nr G/58/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.   

Zarządzenie Nr G/59/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.   

Zarządzenie Nr G/60/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/61/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.03.2006r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2005r.- część I załącznika, część II załącznika.

Zarządzenie Nr G/62/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.03.2006r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ŚOK i MGZZOP za 2005r.

Zarządzenie Nr G/63/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.03.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/64/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/65/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Zarządzenie Nr G/66/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/67/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2006r. w sprawie udzielnia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/68/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/69/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/70/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.03.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenia Nr G/71/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie zmiany Regulanimu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/72/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.03.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc kwiecień 2006r.

Zarządzenie Nr G/73/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2006r. w sprawie zmiany w budżecie.

Zarządzenie Nr G/74/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2006r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/75/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03.2006r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane oraz powołanie Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr G/76/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03.2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym oraz powołanie Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr G/77/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.04.2006r. w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr G/78/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Zarządzenie Nr G/79/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/80/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Zarządzenie Nr G/81/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.04.2006r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006. - załącznik.

Zarządzenie Nr G/82/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.04.2006r.w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/83/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

 Zarządzenie Nr G/84/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie.

Zarządzenie Nr G/85/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  

Zarządzenie Nr G/86/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.04.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 031 917 zł".

Zarządzenie Nr G/87/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/88/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/89/2006 Burmistrza Miasta i Gminy  Ścinawa z dnia 19.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/90/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/91/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Dowóz dzieci do szkół"

Zarządzenie Nr G/92/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej obiektu otwartego basen miejski w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/93/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2006r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

Zarządzenie Nr G/94/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania pism informacyjnych.

Zarządzenien Nr G/95/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie wykonywania prawa własności.

Zarządzenie Nr G/96/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.04.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego termomodernizacyjnego w wysokości 244 574 zł z możliwością udzielenia premii termomodernizacyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( Dz.U. Nr 162 poz. 1121 z póżniejszymi zmianami".

Zarządzenie Nr G/97/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/98/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.04.2006r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/99/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie Nr G/100/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie Nr G/101/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie Nr G/102/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie Nr G/103/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie Nr G/104/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/105/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.04.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na m-c maj 2006r.

Zarządzenie Nr G/106/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.04.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego" - część II - "ochrona, pielęgnacja założenia parkowego".

Zarządzenie Nr G/107/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.04.2006r. w sprawie zawracia umowy lokalu socjalnego wchodzacego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Ścinawa.

Zarzadzenie Nr G/108/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/109/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Zarządzenie Nr G/110/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/111/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/112/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr G/113/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2006r. w sprawie przyjęcia i podania do  publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. + zał.1 + zał.2.

Zarządzenie Nr G/114/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/115/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.05.2006r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzanie Nr G/116/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.05.2006r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Gospodark Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/117/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.05.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/118/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.05.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/119/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.05.2006r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 9 w budynku Nr 9 przy ul.Kościelnej w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/120/2006 Burmistrza Miasta i Gminy  Ścinawa z dnia 10.05.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/121/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.05.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na podział łazienki.

Zarzadzenie Nr G/122/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego" - część I - "Remont połączony z modernizacją , doposażenie świetlicy". 

Zarządzenie Nr G/123/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.05.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/124/2006 Burmistrza Miasta i Gminy  Ścinawa z dnia 12.05.2006r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/125/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/126/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/127/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/128/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/129/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/130/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie Nr G/131/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/132/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.05.2006r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie Nr G/133/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.05.2006r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - Etap V".

Zarzadzenie Nr G/134/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.05.2006r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Projekt i wykonaie remontu konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Ręszowie".

Zarządzenie Nr G/135/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.05.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/136/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.05.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/137/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/138/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.05.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/139/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.05.2006 r. w sprawie realizacji dochodów i wydatków Gminy za m-c 06/2006.

Zarządzenie Nr G/140/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu amatorskiego przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.   

Zarządzenie Nr G/141/2006 Burmistzra Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działań prowadzących do pełnego uczestnictwa w życiu społecznności lokalnej i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki oragnizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.  

Zarządzenie Nr G/142/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działań mających na celu poprawę estetyki miasta i gminy oraz rozwój turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
Sprostowanie do zarządzenia Nr G/142/2006 - plik do pobrania.

Zarządzenie Nr G/143/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.05.206 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru oferty na realizację zadania polegającego na wsparciu realizacji zadania gminy Ścinawa z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodzinnych form opieki.

Zarządzenie Nr G/144/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.05.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/145/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.06.2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/146/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/147/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.06.2006 r. w sprawie   powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont połączony z modernizacją,  doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego”- część I-  „  Remont połączony z modernizacją,  doposażenie świetlicy” .

Zarządzenie Nr G/148/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.06.2006r. w sprawie ograniczenia dokonywania wydatków.

Zarządzenie Nr G/149/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/150/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/152/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/153/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/154/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/155/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/156/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.06.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/157/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.06.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/158/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu. 

Zarządzenie Nr G/159/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.06.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/160/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/161/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/162/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.06.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/163/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/164/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/165/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację pomieszczeń na I piętrze w budynku Nr 60 we wsi Tymowa.

Zarządzenie Nr G/166/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/167/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.06.2006r. w sprawie nieodpłatnego przekazania  w zarząd środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/168/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.06.2006r. w sprawie ustalenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ścinawie terminów wpłaty do budżetu gminy należnych dochodów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Zarządzenie Nr G/169/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/170/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego" - część I - " Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy".
 

Zarządzenie Nr G/171/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2006r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/172/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.06.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/173/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.06.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/174/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę.

Zarządzenie Nr G/175/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/176/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.06.2006r.  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na miesiąc 07/2006.

Zarządzenie Nr G/177/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany budżetu.

Zarządzenie Nr G/178/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/179/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/180/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.  

Zarządzenie Nr G/181/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/182/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/183/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/184/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/185/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/186/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/187/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/188/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/189/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/190/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/191/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.  

Zarządzenie Nr G/193/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.07.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/194/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/195/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/196/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/197/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/198/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/199/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w m-c sierpniu 2006r.

Zarządzenie Nr G/200/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2006r. w sprawie zmiany budżetu.

Zarządzenie Nr G/201/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2006r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/202/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/203/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.07.2006r. w sprawie odwołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie Nr G/204/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/205/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu. 

Zarządzenie Nr G/206/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2006r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ścinawa - załącznik nr 1, załącznik nr 2.

Zarządzenie Nr G/207/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/208/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.08.2006r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/209/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.08.2006r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/210/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.08.2006r. w sprawie powołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie Nr G/211/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/212/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/213/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/214/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/215/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/216/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/217/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/218/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/219/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie Nr G/220/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/221/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.08.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/222/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.08.2006r. w  sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/223/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.08.2006r. w sprawie zmian w budżecie. 

Zarządzenie Nr G/224/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.08.2006r. w sprawie odwołania upoważnienia do dokonywania czynności administracyjnych.

Zarządzenie Nr G/225/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.08.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/226/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.08.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/227/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.08.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/228/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.08.2006r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim remoncie przeprowadzonym staraniem i na koszt przyszłego najemcy.

Zarządzenie Nr G/229/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.08.2006r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/230/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/231/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/232/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/233/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznonego na zadanie "Budowa kanalizacji we wsi Chełmek Wołowski".

Zarządzenie Nr G/234/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa - Etap I".

Zarządzenie Nr G/235/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa - Etap II- Renowacja zabytkowej wieży ratuszowej".

Zarządzenie Nr G/236/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.08.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/237/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr G/238/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/239/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/240/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/241/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/242/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/243/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/244/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/245/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.08.2006r. w sprawie wyjaśnień dotyczących melioracji we wsi Buszkowice.

Zarzadzenie Nr G/246/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.08.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w m-c wrześniu 2006r.

Zarządzenie Nr G/247/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2006r.  informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2006r.- zał.1, zał.2.

Zarządzenie Nr G/248/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2006r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/249/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

Zarządzenie Nr G/250/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

Zarządzenie Nr G/251/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.09.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

Zarządzenie Nr G/252/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.09.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/253/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.09.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarzadzenie Nr G/254/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.09.2006r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/255/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.09.2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski".

Zarządzenie Nr G/256/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.09.2006r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/257/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.09.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/258/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.08.2006r. w sprawie ponownego wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 16 przy ul. Batorego w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/259/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.09.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/260/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.09.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

Zarządzenie Nr G/261/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.09.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/262/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.09.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia. 

Zarządzenie Nr G/263/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.09.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia. 

Zarzązdenie Nr G/264/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.09.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/265/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.09.2006r. w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi administracyjnej i zapewnienia techniczno - materialnych warunków pracy miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr G/266/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.09.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Zarządzenie Nr G/267/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.09.2006r. w sprawie wyrażenia zgdoy na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/268/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc pażdziernik 2006r.

Zarządzenie Nr G/269/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2006r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2007.

Zarządzenie Nr G/270/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/271/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/272/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie. 

Zarządzenie Nr G/273/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2006r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/274/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.10.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/275/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.10.2006r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zarządzenie Nr G/276/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.10.2006r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zarządzenie Nr G/278/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/279/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.10.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/280/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.10.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/281/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.10.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/282/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie.

Zarządzenie Nr G/283/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2006r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenia Nr G/284/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/285/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/286/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/287/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/288/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.10.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/289/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.10.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/290/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.10.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/291/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.10.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/292/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/293/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.10.2006r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Miejsko- Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/294/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.10.2006r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/295/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.10.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/296/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.10.2006r. w sprawie wynajęcia zamiennego lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 9 przy ul. Robotniczej w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/297/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc listopad 2006r.

Zarządzenie Nr G/298/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/299/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2006r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomośći kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ścinawa - zał. 1, zał. 2.

Zarządzenie Nr G/301/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

Zarządzenie Nr G/302/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.10.2006r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 18/2006 z dnia 30 pażdziernika 2006r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/303/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.10.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/304/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11.2006r. w sprawie zawarcia umowy lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/305/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11.2006r. w sprawie wynajęcia zamiennego lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 23 w Dziesławiu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/306/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/307/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/308/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/309/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/310/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/311/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/312/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/313/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/314/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/315/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.11.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr G/116/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 maja 2006r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Gospodarki Komunlanej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/316/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/317/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.11.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Termomodernizacja budynku UMiG Ścinawa - Etap I"

Zarządzenie Nr G/318/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawaz dnia 09.11.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/319/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.11.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/320/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.11.2006r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/321/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/322/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/323/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr G/324/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Zarządzenie Nr G/325/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.11.2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa  na 2007r.

Zarządzenie Nr G/326/2006 Burmistrza Miasta i gminy Ścinawa z dnia 15.11.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr G/327/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/328/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/329/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/330/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/331/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11.2006r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/332/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.11.2006r. w sprawie powołania zespołu doradczego do prowadzenia akcji zimowej w sezonie zimowym 2006/2007.

Zarządzenie Nr G/333/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/334/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.11.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/335/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.11.2006r.w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006 + załącznik.Zarządzenie Nr G/336/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2006r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc grudzień 2006r. 

Zarządzenie Nr G/337/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2006r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/338/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2006r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/339/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.12.2006r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/340/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.12.2006r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/341/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.12.2006r.w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/342/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.12.2006r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

Zarządzenie Nr G/343/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.12.2006r.w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/344/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.12.2006r.w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku Nr 23 we wsi Dziesław wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/345/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2006r.w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/346/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/347/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie Nr G/348/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie Nr G/349/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/350/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/351/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/352/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/353/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/354/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynoścci związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/355/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/356/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomość przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/357/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/358/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomość przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/359/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/360/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/361/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/362/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/363/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2006r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/364/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.12.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/365/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.12.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/366/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.12.2006r. w sprawie uchylenia ograniczenia dokonywania wydatków.

Zarządzenie G/367/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.12.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/368/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.12.2006r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/369/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.12.2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży.

Zarządzenie G/370/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.12.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/371/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.12.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/372/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/373/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.12.2006r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych.

Zarządzenie G/374/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.12.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/375/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/376/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2006r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie G/377/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2006r. w sprawie zmiany składu Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie G/378/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2006r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób z którymi należy zawrzeć umowy namu lokali.

Zarządzenie G/379/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie G/380/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.12.2006r. w sprawie realizacji dochodów i wydatków na 01/2007.

Zarządzenie G/381/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.12. 2006r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/382/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.12. 2006r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/383/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2006r.w  sprawie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej.

Zarządzenie G/384/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2006r.w  sprawie zmian w budżecie. 

Zarządzenie G/385/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2006r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
03.04.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)