Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Data publikacji 01.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
  1. Karta usług: Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy Ścinawa + wniosek
  2. Karta usług: Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Ścinawa + wniosek
  3. Karta usług: Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego + wniosek
  4. Karta usług: Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego + wniosek


Załączniki
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy   ku+wn wypis i wyrys z mpzp.pdf (41.17 KB)
Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   ku+wn zmiana przeznaczenia działki z mpz.pdf (43.36 KB)
Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z   wn zaśw. o zgodności z mpzp.pdf (42.03 KB)
Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   zaświadczenie z mpzp.pdf (41.52 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
25.10.2012    Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy " (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Usunięto załącznik Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Dodano załącznik "Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego " (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Usunięto załącznik Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Dodano załącznik "Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z" (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Usunięto załącznik Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Dodano załącznik "Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " (Magdalena Ratajczak)
25.10.2012    Usunięto załącznik Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy " (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy " (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego " (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy " (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego" (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z" (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Dodano załącznik "Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " (Magdalena Ratajczak)
15.10.2012    Usunięto załącznik Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego " (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy" (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa (Magdalena Ratajczak)
18.11.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
18.11.2010    Dodano załącznik "Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego" (Paweł Flunt)
18.11.2010    Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa" (Paweł Flunt)
18.11.2010    Usunięto załącznik Wypis i wyrys (Paweł Flunt)
18.11.2010    Usunięto załącznik Wydanie zaświadczenia o zgodności z MPZP (Paweł Flunt)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)