Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu Nieruchomości, sprzedaż: gruntów i lokali, nadanie numeru porzadkowego, podział nieruchomości
Data publikacji 11.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
 1. Karta usług: Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością + wniosek
 2. Karta usług: Oddanie nieruchomości w użytkowanie + wniosek
 3. Karta usług: Oddanie nieruchomości w użyczenie + wniosek
 4. Karta usług: Oddanie nieruchomości w trwały zarząd + wniosek
 5. Karta usług: Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości + wniosek
 6. Karta usług: Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bez przetargowej + wniosek
 7. Karta usług: Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu + wniosek
 8. Karta usług: Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu + wniosek
 9. Karta usług: Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bez przetargowej + wniosek
 10. Karta usług: Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej + wniosek
 11. Karta usług: Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze bez przetargowej + wniosek
 12. Karta usług: Podział Nieruchomości + wniosek
 13. Karta usług: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości + wniosek


Załączniki
Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością   wniosek o obciążenie służebnością.pdf (50.95 KB)
Oddanie nieruchomości w użytkowanie   Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie.pdf (60.86 KB)
Oddanie nieruchomości w użyczenie   wniosek o oddanie gruntu w użyczenie.pdf (59.71 KB)
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd   Cwniosek o oddanie w trwały zarząd.pdf (105.99 KB)
Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości   wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruch.pdf (76.5 KB)
Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bezprzetargowej   o sprzedaż gruntu NIEzabudowanego w drodze bezprzetargowej.pdf (60.56 KB)
Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu   wniosek o sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu.pdf (60.3 KB)
Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu   sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu.pdf (60.27 KB)
Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bezprzetargowej   sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bezprzetargowej-.pdf (60.37 KB)
Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej   sprzedaż lokalu mieszkalnego zajetego przez najemcę-.pdf (61.99 KB)
Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze   sprzedaż lokalu użytkowego zajetego przez najemce.pdf (66.19 KB)
Podziały nieruchomości   Podziały nieruchomości.pdf (44.6 KB)
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf (40.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
26.10.2012    Dodano załącznik "Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Oddanie nieruchomości w użytkowanie " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Oddanie nieruchomości w użytkowanie (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Oddanie nieruchomości w użyczenie " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Oddanie nieruchomości w użyczenie (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bezprzetargowej " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bezprzetargowej (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bezprzetargowej " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bezprzetargowej (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze" (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze bezprzetargowej (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Usunięto załącznik Oddanie nieruchomości w użytkowanie (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Dodano załącznik "Oddanie nieruchomości w użytkowanie " (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Usunięto załącznik Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością. (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Dodano załącznik "Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością" (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Usunięto załącznik Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Dodano załącznik "Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bezprzetargowej (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bez przetargowej (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bez przetargowej (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze bez przetargowej (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd" (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Oddanie nieruchomości w użyczenie " (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Oddanie nieruchomości w użyczenie (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości " (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości " (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Usunięto załącznik Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej (Magdalena Ratajczak)
10.10.2012    Dodano załącznik "Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "Nadanie numeru porządkowego nieruchomości " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "Podziały nieruchomości" (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Podział Nieruchomości (Magdalena Ratajczak)
18.11.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
18.11.2010    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze bez przetargowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bez przetargowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze przetargu" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bez przetargowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością." (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Oddanie nieruchomości w użytkowanie" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Oddanie nieruchomości w użyczenie" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajętego przez najemcę w drodze bez przetargowej (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bez przetargowej (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu zabudowanego w drodze bez przetargowej (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze przetargu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprzedaż gruntu niezabudowanego w drodze bez przetargowej (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Oddanie nieruchomości w użytkowanie (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Oddanie nieruchomości w użyczenie (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Obciążenie nieruchomości gminnej służebnością (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprzedaż lokalu użytkowego zajętego przez najemcę - dzierżawcę w drodze bez przetargowej (Paweł Flunt)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Nadanie numeru porządkowego nieruchomości" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Podział Nieruchomości" (Paweł Flunt)
19.05.2010    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)