Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Spis podmiotów
   Numery kont
Tytuł dokumentu Numery Kont Bankowych
Data publikacji 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Numery kont w: Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie

 

 

52 8669 0001 2035 0351 9390 0005

 

(wpłaty z tytułu: wadiów w przetargach, zabezpieczenia z tytułu należytego wykonywania umów);


09 8669 0001 2035 0351 9390 0003

 

(wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłata od posiadania psów, opłaty za zarząd, opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty z tytułu wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Ścinawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym, nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego)

 

63 8669 0001 2035 0351 9390 0001

 

(wpłaty z tytułu mi.in.: dotacje, subwencje, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urzędy Skarbowe - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych; Jednostki Samorządu Terytorialnego - 20% należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód własny gminy).

 

.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE ŚCINAWA JEST NADAWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE

 

Informacja dotycząca indywidualnego numeru konta, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w pokoju nr 11 i 17 (parter). A ponadto od dnia 8 lipca br. zostanie sukcesywnie dostarczona do mieszkańców.

Opłata będzie wnoszona "bez wezwania" dokonywana w terminie do 1-go każdego miesiąca (z dołu) na indywidualny numer konta podany przez Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 1 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
05.07.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
05.07.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
28.12.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
02.02.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
02.02.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)