Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu Oświata
Data publikacji 03.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
  1. Karta usług: Wydawanie zaświadczeń o udzielonej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym + wniosek
  2. Karta usług: Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym + wniosek
  3. Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika + instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Załączniki
wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika   Informaca dot. dofinansowania kosztów młodocianego pracownika.pdf (238.36 KB)
Karta usługi - dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika   Karta Usługi.pdf (57.4 KB)
Wydawanie zaświadczeń o udzielonej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym   ku+wn wydanie zaśw. o udzielonej pomocy ocharakterze socjalnym 2012.pdf (40.71 KB)
Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym   przyznanie stypendium.pdf (55.61 KB)
Uchwała i formularz o przyznanie stypendium (2011)   stypendia.zip (93.53 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
04.10.2012    Dodano załącznik "wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika " (Magdalena Ratajczak)
04.10.2012    Usunięto załącznik wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Magdalena Ratajczak)
04.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
04.10.2012    Dodano załącznik "wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika " (Magdalena Ratajczak)
04.10.2012    Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza (Magdalena Ratajczak)
04.10.2012    Usunięto załącznik Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Magdalena Ratajczak)
04.10.2012    Dodano załącznik "Karta usługi - dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika" (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza" (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Usunięto załącznik Przyjmowanie powiadomień o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Dodano załącznik "Wydawanie zaświadczeń o udzielonej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym" (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Usunięto załącznik Wydawanie zaświadczeń o udzielonej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Dodano załącznik "Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym " (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Usunięto załącznik Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Dodano załącznik "Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika " (Magdalena Ratajczak)
03.10.2012    Usunięto załącznik Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Magdalena Ratajczak)
08.06.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
08.06.2011    Dodano załącznik "Uchwała i formularz o przyznanie stypendium (2011)" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Przyjmowanie powiadomień o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Wydawanie zaświadczeń o udzielonej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Wydawanie zaświadczeń o udzielonej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i zasiłek szkolny (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Przyjmowanie powiadomień o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego. (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Paweł Flunt)
27.04.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
27.04.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
27.04.2010    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)