Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu Urząd Stanu Cywilnego
Data publikacji 15.11.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 Komentarz:


Załączniki
wniosek_o_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.pdf   wniosek_o_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.pdf (84.43 KB)
wniosek_o_sprost_uzup_aktu_stanu_cywilnego.pdf   wniosek_o_sprost_uzup_aktu_stanu_cywilnego.pdf (50.68 KB)
wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_urodzenia.pdf   wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_urodzenia.pdf (53.98 KB)
wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_malz.pdf   wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_malz.pdf (83.79 KB)
wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_zgonu.pdf   wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_zgonu.pdf (56.26 KB)
wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.pdf   wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.pdf (52.54 KB)
wniosek_o_zasw_o_zdoln_prawnej_malz-wyznan.pdf   wniosek_o_zasw_o_zdoln_prawnej_malz-wyznan.pdf (54.52 KB)
wniosek_o_zmiane_imienia_lub_nazwiska.pdf   wniosek_o_zmiane_imienia_lub_nazwiska.pdf (75.27 KB)
wniosek_o_zmiane_nazwiska_po_rozwodzie.pdf   wniosek_o_zmiane_nazwiska_po_rozwodzie.pdf (58.82 KB)
wzor_pelnomocnictwa.pdf   wzor_pelnomocnictwa.pdf (49.89 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
27.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_zgonu.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_zasw_o_zdoln_prawnej_malz-wyznan.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_zmiane_imienia_lub_nazwiska.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_zmiane_nazwiska_po_rozwodzie.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wzor_pelnomocnictwa.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_sprost_uzup_aktu_stanu_cywilnego.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_malz.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Dodano załącznik "wniosek_o_wpisanie_zagr_aktu_urodzenia.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Sporządzenie aktu zgonu (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Zmiana imion i nazwisk (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik oświadczenie o uznaniu dziecka (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Przyjmowanie oświadczenia od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Oświadczenie od rodziców o zmianie imienia dziecka (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Odtwarzanie aktów stanu cywilnego (za granicą) (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Odpisy aktów stanu cywilnego (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Nadanie dziecku nazwiska męża matki (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej (Magdalena Ratajczak)
27.06.2016    Usunięto załącznik Sporządzanie aktu urodzenia dziecka (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "oświadczenie o uznaniu dziecka" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Uznanie dziecka (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Sporządzanie aktu urodzenia dziecka" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Sporządzanie aktu urodzenia dziecka (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Nadanie dziecku nazwiska męża matki" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Nadanie dziecku nazwiska męża matki (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Odpisy aktów stanu cywilnego" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Odpisy aktów stanu cywilnego (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Odtwarzanie aktów stanu cywilnego (za granicą)" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Odtwarzanie aktów stanu cywilnego (za granicą) (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Oświadczenie od rodziców o zmianie imienia dziecka" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Oświadczenie od rodziców o zmianie imienia dziecka (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Przyjmowanie oświadczenia od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Przyjmowanie oświadczenia o powrocie do nazwiska (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Sprostowanie aktu (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Uzupełnienie aktu (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Zmiana imion i nazwisk" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Zmiana imion i nazwisk (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Dodano załącznik "Sporządzenie aktu zgonu" (Magdalena Ratajczak)
15.11.2012    Usunięto załącznik Sporządzenie aktu zgonu (Magdalena Ratajczak)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Zmiana imion i nazwisk" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Uznanie dziecka " (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Uzupełnienie aktu " (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sporządzenie aktu zgonu" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sprostowanie aktu" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Odtwarzanie aktów stanu cywilnego (za granicą)" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Oświadczenie od rodziców o zmianie imienia dziecka" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Przyjmowanie oświadczenia o powrocie do nazwiska" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Sporządzanie aktu urodzenia dziecka" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Nadanie dziecku nazwiska męża matki" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Odpisy aktów stanu cywilnego" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sprostowanie aktu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sporządzenie aktu zgonu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Skrócenie terminu wyczekiwania na zawracie małżeństwa (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Przyjmowanie oświadczenia o powrocie do nazwiska (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Oświadczenie od rodziców o zmianie imienia dziecka (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Odpisy aktów stanu cywilnego (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Nadanie dziecku nazwiska męża matki (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Odtwarzanie aktów stanu cywilnego (za granicą) (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Uznanie dziecka (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Uzupełnienie aktu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Zmiana imion i nazwisk (Paweł Flunt)
24.08.2010    Usunięto załącznik Sporządzanie aktu urodzenia dziecka (Paweł Flunt)
22.04.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
22.04.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Sporządzanie aktu urodzenia dziecka" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Zmiana imion i nazwisk" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Uznanie dziecka" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Dodano załącznik "Uzupełnienie aktu" (Paweł Flunt)
22.04.2010    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)