Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
Data publikacji 08.05.2019
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja trzydniowego obozu kondycyjnego
w Niemberg dla najmłodszych wychowanków klubu piłkarskiego oraz organizacja meczu przyjaźni dla grupy z Niemberg w Ścinawie.”

Dnia 29 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „ODRA” Ścinawa, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, pn. „Organizacja trzydniowego obozu koordynacyjnego w Niemberg dla najmłodszych wychowanków klubu piłkarskiego oraz organizacja meczu przyjaźni dla grupy z Niemberg w Ścinawie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa oraz na stronie internetowej www.scinawa.pl, w zakładce aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariaci
e, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie do 15 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w:

- sekretariacie (I piętro),

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: urzad@scinawa.pl

- listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa.W załączeniu ofertaZałączniki
Odra oferta uproszczona.pdf   Odra oferta uproszczona.pdf (1.98 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Zygmunt Kogut

Rejestr zmian dokumentu
08.05.2019    Utworzenie dokumentu. (Zygmunt Kogut)