Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2009
Data publikacji 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr G/01/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/19 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/02/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/20 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/03/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/21 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/04/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/22 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/05/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r.  w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/6/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/7/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie cen za usługi komunalne dot. oczyszczania miasta i gminy

Zarządzenie Nr G/8/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 stycznia 2009r.  ANULOWANO

Zarządzenie Nr G/9/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r: załącznik 1, załącznik 2.

Zarządzenie Nr G/10/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/4 i  432/14 w  obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/11/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/3 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/12/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  430/25 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/13/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/6  i  432/16 w  obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/14/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  430/26 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/15/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  430/27 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/16/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/5 i  432/15 w  obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/17/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/19 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/18/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/19/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 stycznia 2009r.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/20/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 stycznia 2009r.  w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr G/21/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 stycznia 2009r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/36, 215/37, 215/38 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/22/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/3 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/23/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/5 i 432/15 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/24/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/4 i 432/14 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/25/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/27 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/26/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/22 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/27/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/25 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/28/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/26 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży

Zarządzenie Nr G/29/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/20 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/30/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/21 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/31/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/6 i 432/16 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/32/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 432/6 i 432/16 obręb 2 miasta Ścinawa przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr G/33/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie inwestycyjne „Budowa toalet”

Zarządzenie Nr G/34/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/35/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr G/36/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/37/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/38/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/39/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/40/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/41/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/41/09 - omyłkowo pominięty wpis.

Zarządzenie Nr G/41/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 luty 2009r.  w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Zarządzenie Nr G/42/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r. omyłkowo pominięte


Zarządzenie Nr G/43/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli


Zarządzenie Nr G/44/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 06 luty 2009r. W sprawie powolania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/45/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 luty 2009r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, a także
o powołaniu Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr G/46/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 luty 2009r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.3 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 57/3.


Zarządzenie Nr G/47/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 luty 2009r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, w skład której wchodzą działki ewidencyjne oznaczone nr geod. 478/28, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 478/22, 478/21, 478/20, 478/19.


Zarządzenie Nr G/48/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 luty 2009r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 117/2.


Zarządzenie Nr G/49/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 luty 2009r. w sprawie: ewidencji i sporządzenia sprawozdania budżetowego


Zarządzenie Nr G/50/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 luty 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/51/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 luty 2009r. w sprawie: zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym


Zarządzenie Nr G/52/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 luty 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/53/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 luty 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/53a/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 luty 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. uchwalonego Uchwałą Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r., a następnie zmienionego Uchwałą Nr XLVII/243/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lutego 2009 roku.


Zarządzenie Nr G/54/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie wskazania wysokości środków budżetowych dla sołectw oraz ustalenia szczegółowych warunków przekazania środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw sołeckich w 2009 roku.


Zarządzenie Nr G/55/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta i gminy Ścinawa i ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym, za rok 2008.


Zarządzenie Nr G/56/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.


Zarządzenie Nr G/57/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/58/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/59/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/60/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/61/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/62/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/63/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/64/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Zarządzenie Nr G/65/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/66/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/67/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/68/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/69/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/70/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Ścinawa. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) ,art. 67 a i art.5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z póź. zm.),


Zarządzenie Nr G/71/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 marca 2009r. mylny wpis


Zarządzenie Nr G/72/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2008 rok.


Zarządzenie Nr G/73/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie i Ścinawskiego Ośrodka Kultury.


Zarządzenie Nr G/74/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/75/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. uchwalonego Uchwałą Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r., a następnie zmienionego Uchwałą Nr 29/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością oraz Uchwałą Nr 35/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 marca 2009 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 29/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.


Zarządzenie Nr G/76/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: w sprawie wydzielenia lokalu mieszkalnego na ulicy Wiosennej 2/1


Zarządzenie Nr G/77/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/78/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/79/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 25/9 w obrębie Sitno.


Zarządzenie Nr G/80/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 430/19, 430/20, 430/21, 430/22, 430/25, 430/26, 430/27, 432/3 432/4 i 432/14, 432/5 i 432/15, 432/6 i 432/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/81/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.Zarządzenie Nr G/82/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr G/83/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: w sprawie utworzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do umieszczenia na liście oczekujących na dany rok


Zarządzenie Nr G/84/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/85/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zastępczego


Zarządzenie Nr G/86/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Zarządzenie Nr G/87/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli


Zarządzenie Nr G/88/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. uchwalonego Uchwałą Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. z późn. zm.Zarządzenie Nr G/89/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie zespołu do opracowania planu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/90/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr U/1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa


Zarządzenie Nr G/91/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/92/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/93/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/94/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/95/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/96/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/97/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/98/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/99/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/100/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/7 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/101/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/7 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/102/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: wydzielenia lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku mieszkalnym Nr 8 przy ulicy Grunwaldzkiej w Ścinawie, na wynajem jako lokal zamienny.


Zarządzenie Nr G/103/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: wydzielenia lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku mieszkalnym Nr 13 przy ulicy Rynek w Ścinawie, na wynajem jako lokal zamienny.


Zarządzenie Nr G/104/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy zamieszkującego w budynku mieszkalnym, położonym przy ulicy Batorego 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/105/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy zamieszkującego w budynku mieszkalnym, położonym przy ulicy Batorego 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/106/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/107/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia czynności dzierżawy


Zarządzenie Nr G/108/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/109/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Ścinawy


Zarządzenie Nr G/110/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: rozwiązania za zgodą strony umowy dzierżawy


Zarządzenie Nr G/111/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: miany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 430/19 w Obr. 2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/112/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: określenia maksymalnego wynagradzania miesięcznego dla kierowników oraz zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ścinawa


Zarządzenie Nr G/113/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ścinawa.


Zarządzenie Nr G/114/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Kościuszki 12/2.


Zarządzenie Nr G/115/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Kościuszki 12/2.


Zarządzenie Nr G/116/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/4.


Zarządzenie Nr G/117/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/2.


Zarządzenie Nr G/118/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/4.


Zarządzenie Nr G/119/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/2.


Zarządzenie Nr G/120/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż działki 432/3 obr.2 Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/121/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Zarządzenie Nr G/122/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 04 maja 2009r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu


Zarządzenie Nr G/123/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 04 maja 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż działki 430/26 w Obr. 2 Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/124/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 05 maja 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/125/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 07 maja 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/126/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 08 maja 2009r. w sprawie: powołania zespołu do spraw obsługi informatycznej i administracyjnej oraz zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr G/127/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 08 maja 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r.


Zarządzenie Nr G/128/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: wypowiedzenia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy zgody w Ścinawie na wynajem jako lokal zamienny


Zarządzenie Nr G/129/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy zamieszkującego w budynku mieszkalnym, położonym przy ulicy Batorego 3 w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/130/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/131/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.


Zarządzenie Nr G/132/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 mają 2009r. w sprawie: ustanowienia operatorów informacyjne obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego


Zarządzenie Nr G/133/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działki nr geod. 25/9 w Obr. Sitno.


Zarządzenie Nr G/134/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 maja 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r.


Zarządzenie Nr G/135/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości


Zarządzenie Nr G/136/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż działki 430/19 w Obr. 2 Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/137/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 mają 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości 11/5 obręb 2 miasta Ścinawa


Zarządzenie Nr G/138/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie: określenia szczegółowego układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r.


Zarządzenie Nr G/139/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie


Zarządzenie Nr G/140/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/8 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 31/100.


Zarządzenie Nr G/141/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/6 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 21/100.


Zarządzenie Nr G/142/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 mają 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/5 w Obr.2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/143/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/4 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 27/100.


Zarządzenie Nr G/144/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/7 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 21/100.


Zarządzenie Nr G/145/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2008 r.


Zarządzenie Nr G/146/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: w sprawi zmiany komisji przetargowej do zarządzenia G/124/09


Zarządzenie Nr G/147/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 mają 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Plac Kościelny 3/1


Zarządzenie Nr G/148/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Kościelny 3/1


Zarządzenie Nr G/149/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 marca 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Czerwiec


Zarządzenie Nr G/150/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/1


Zarządzenie Nr G/151/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/2


Zarządzenie Nr G/152/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 mają 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Robotniczej 1/4


Zarządzenie Nr G/153/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/1


Zarządzenie Nr G/154/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/2


Zarządzenie Nr G/155/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie Robotniczej 1/4


Zarządzenie Nr G/156/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie MiG Ścinawa na 2009 r


Zarządzenie Nr G/157/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu przy ulicy Jana Pawła II 11/7


Zarządzenie Nr G/158/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1


Zarządzenie Nr G/159/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/160/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: przekazania środka trwałego


Zarządzenie Nr G/161/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II 8/4


Zarządzenie Nr G/162/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia przy ulicy Jana Pawła II 8/4


Zarządzenie Nr G/163/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu MiG Ścinawa 2009 r


Zarządzenie Nr G/164/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie: odwołania z wykonywania zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej nr 1


Zarządzenie Nr G/165/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert


Zarządzenie Nr G/166/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie


Zarządzenie Nr G/167/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia przetargu


Zarządzenie Nr G/168/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: powierzenia obowiązków


Zarządzenie Nr G/169/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa


Zarządzenie Nr G/170/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia obowiązków Dyrektora ZGK


Zarządzenie Nr G/171/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 62 w obrębie Krzyżowa


Zarządzenie Nr G/172/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży -nr działki geodezyjnej 62 obr. Krzyżowa


Zarządzenie Nr G/173/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/174/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr G/111/08 z dn.14.05.08r. W spr. Powołania Komisji MieszkaniowejZarządzenie Nr G/175/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie: budżetu MiG uchwalonego Uchwałą nr XLV/217/2008 z 30.12.08r.


Zarządzenie Nr G/176/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom budżetowym


Zarządzenie Nr G/177/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/1


Zarządzenie Nr G/178/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/2


Zarządzenie Nr G/179/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/5


Zarządzenie Nr G/180/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/6


Zarządzenie Nr G/181/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/8


Zarządzenie Nr G/182/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/9


Zarządzenie Nr G/183/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/10


Zarządzenie Nr G/184/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/3


Zarządzenie Nr G/185/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/11


Zarządzenie Nr G/186/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie


Zarządzenie Nr G/187/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalki w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/188/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością ZGK


Zarządzenie Nr G/189/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: zakresu powierzonych obowiązków Dyrektora ZGK


Zarządzenie Nr G/190/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż – lokalu mieszkalnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/1 w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/191/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/2


Zarządzenie Nr G/192/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/8


Zarządzenie Nr G/193/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/6


Zarządzenie Nr G/194/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/5


Zarządzenie Nr G/195/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/3


Zarządzenie Nr G/196/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/11


Zarządzenie Nr G/197/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/10


Zarządzenie Nr G/198/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/9


Zarządzenie Nr G/199/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa


Zarządzenie Nr G/200/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora ZGK


Zarządzenie Nr G/201/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa


Zarządzenie Nr G/202/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: zakresu obowiązków


Zarządzenie Nr G/202A/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Klasztornej


Zarządzenie Nr G/203/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości- nr działki geodezyjnej 278/1, 278/2 i 278/3 w obrębie Ścinawy


Zarządzenie Nr G/204/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- ul. Mickiewicza


Zarządzenie Nr G/205/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- ul. Rybna


Zarządzenie Nr G/206/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- plac Zjednoczenia


Zarządzenie Nr G/207/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- ul. Szpitalna


Zarządzenie Nr G/208/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie Nr G/209/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: przekazania do ZGK agregatu prądotwórczego


Zarządzenie Nr G/210/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/211/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/212/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/213/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

.

.

.

Zarządzenie Nr G/329/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, a także w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr G/330/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, a także w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 
Załączniki
Zarządzenia od 350 do 399   350-399.zip (905.17 KB)
Uchwała RIO   uchwala-rio.pdf (575.01 KB)
Wykonanie budżetu za 2008 rok   wykonia-budzetu-za-2008-rok.zip (1.84 MB)
Projekt budżetu na 2010 rok   Projekt-budzetu-2010.zip (1.06 MB)
Zarządzenia od 300 do 349   300-349.zip (3.87 MB)
Zarządzenia od 250 do 299   250-299.zip (2.09 MB)
Zarządzenia od 200 do 249   200-249.zip (1.08 MB)
Wykonanie budżetu za I połowę 2009 r   wykonanie-budzetu-za-i-polowe.zip (1.4 MB)
Zarzadzenia od 150 do 199   150-199.zip (1.75 MB)
Zarzadzenia od 100 do 149   zarzadzenia-100-149.zip (2.52 MB)
Zarzadzenia od 150 do 199   zarzadzenia-150-199.zip (1.74 MB)
Zarzadzenia od 50 do 99   zarzadzenia-50-99.zip (2.68 MB)
Zarzadzenia od 01 do 49   zarzadzenia-1-49.zip (2.58 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
20.01.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
20.01.2010    Dodano załącznik "Zarządzenia od 350 do 399" (Paweł Flunt)
15.12.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.12.2009    Dodano załącznik "Uchwała RIO" (Paweł Flunt)
25.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.11.2009    Dodano załącznik "Wykonanie budżetu za 2008 rok" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Projekt budżetu na 2010 rok" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Zarządzenia od 300 do 349" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Zarządzenia od 250 do 299" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.11.2009    Usunięto załącznik Zarządzenie G-256-09 (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Zarządzenia od 200 do 249" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Usunięto załącznik Zarzadzenia od 200 do 249 (Paweł Flunt)
23.11.2009    Usunięto załącznik Zarządzenie nr G-330-2009 konkurs ofert na realizację zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (Paweł Flunt)
23.11.2009    Usunięto załącznik Zarządzenie nr G-329-2009 konkurs ofert na realizację zadań publicznych.pdf (Paweł Flunt)
22.10.2009    Edycja dokumentu (Krystian Kosztyła)
22.10.2009    Edycja dokumentu (Krystian Kosztyła)
22.10.2009    Edycja dokumentu (Krystian Kosztyła)
22.10.2009    Dodano załącznik "Zarządzenie nr G-330-2009 konkurs ofert na realizację zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf" (Krystian Kosztyła)
22.10.2009    Dodano załącznik "Zarządzenie nr G-329-2009 konkurs ofert na realizację zadań publicznych.pdf" (Krystian Kosztyła)
03.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
03.09.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 200 do 249" (Paweł Flunt)
03.09.2009    Dodano załącznik "Wykonanie budżetu za I połowę 2009 r" (Paweł Flunt)
03.09.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 150 do 199" (Paweł Flunt)
30.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.07.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 100 do 149" (Paweł Flunt)
30.07.2009    Usunięto załącznik Zarzadzenia od 100 do 149 (Paweł Flunt)
28.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
28.07.2009    Dodano załącznik "Zarządzenie G-256-09" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 150 do 199" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 100 do 149" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 50 do 99" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Zarzadzenia od 01 do 49" (Paweł Flunt)
03.04.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
03.04.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)