Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (ogłoszenia)
Tytuł dokumentu Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego dla potrzeb planowanej budowy Cmentarza Komunalnego w Ścinawie (dz. nr 426 o pow. 0,2473 ha, 431 o pow. 0,0681 ha, 436/1o pow. 0,3919 ha, obręb 2 miasta Ścinawy ) na powierzchni około 0,7073 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej umowy
Data publikacji 07.11.2018
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Załączniki
Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego   20181107075702641.pdf (4.16 MB)
załącznik graficzny do zapytania ofertowego   załącznik graficzny do zapytania ofertowego (381.09 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

Rejestr zmian dokumentu
07.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181107075702641.pdf" na "Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego" (Magdalena Ratajczak)
07.11.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
07.11.2018    Utworzenie dokumentu. (Magdalena Ratajczak)