Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat FB
Tytuł dokumentu Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji 08.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 


Referat Finansów i Budżetu

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU


Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Skarbnik Miasta i Gminy
76 740 02 00
pok. 15
I piętro

Kierownik Referatu
76 740 02 34
pok. 14
I piętro

Pracownik ds. księgowości budżetowej
76740 02 35
pok. 13
I piętro

Pracownik ds.księgowości budżetowej
76740 02 36
pok. 14
I piętro

Pracownik ds. księgowości (płace)
76 740 02 37
pok. 13
I piętro

 
 
 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT

Do zakresu działania Referatu Finansów i Budżetu należą sprawy:
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej Gminy i Urzędu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Gminy i Urzędu,
 • kontrolowanie sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kontrolowanie sprawozdań budżetowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • analizowanie realizacji budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
 • współpraca z organami administracji rządowej w zakresie środków finansowych przyznanych na zadania zlecone i powierzone orz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
 • prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych na rzecz tworzenia i realizacji budżetu,
 • organizowanie oraz kontrola obiegu dokumentacji finansowej,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie urzędu,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów pracowników,
 • sporządzanie list płac pracowników, oraz innych osób z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, naliczanie pochodnych od wynagrodzeń oraz sporządzanie rozliczeń w tym zakresie względem urzędów skarbowych, zakładu ubezpieczeń społecznych i innych organów,
 • współpraca z izbami obrachunkowymi, urzędami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych
 • i bankami,
 • dokonywanie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy i postępowań w zakresie zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,


Komentarz:
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
20.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
17.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
17.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
08.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.05.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.05.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
22.08.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
13.02.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
19.08.2011    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
28.04.2011    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
05.08.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
01.04.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
02.02.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
02.02.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
08.01.2010    Utworzenie dokumentu. (Patrycja Jugo)