Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2017, 2018
Data publikacji 23.06.2017
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 


Komentarz:

Załączniki
Zarządzenie Nr G/44/19 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.   G-44-19.doc (45.5 KB)
Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 558/1 o pow. 0,0169 ha, 558/4 o pow. 0,0267 ha, 557/3 o pow. 0,0541 ha, 557/5 o pow   Skanuj_2019_01_04_09_24_16_710.pdf (7.01 MB)
Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 558/7 i 557/10 w obrębie 2 miasta Ścinawy   Skanuj_2019_01_04_09_23_28_309.pdf (6.78 MB)
Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/15 i 432/20 w obrębie 2 miasta Ścinawy   Skanuj_2019_01_04_09_22_35_441.pdf (6.65 MB)
Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 481/22 w obrębie 2 miasta Ścinawy   Skanuj_2018_12_31_13_14_04_364.pdf (6.73 MB)
Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/18 w obrębie 2 miasta Ścinawy.   Skanuj_2018_12_18_10_03_38_878.pdf (6.58 MB)
Zarządzenie nr G/253/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o powierzchni 0,1230 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26/4 i 26/5, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawa   Skanuj_2018_12_14_08_39_02_453.pdf (6.73 MB)
Zarządzenia nr G/253/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o powierzchni 0,1230 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26/4 i 26/5, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawa.   Skanuj_2018_12_14_08_39_02_453.pdf (6.73 MB)
Zarządzenie nr G/251/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 332/6 w obrębie Tymowa, przeznaczonej do sprzedaży   Skanuj_2018_12_13_08_17_58_900.pdf (4.26 MB)
G-242-18.doc   G-242-18.doc (48.5 KB)
G-241-18.doc   G-241-18.doc (48.5 KB)
G-240-18.doc   G-240-18.doc (48.5 KB)
G-239-18.doc   G-239-18.doc (44.5 KB)
G-238-18.doc   G-238-18.doc (43 KB)
Zarządzenie Nr G/231/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej nr geodezyjnym 22 (część) obr. Buszkowice gmina Ścinawa.   G-231-18.doc (43.5 KB)
Zarządzenie Nr G/230/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej nr geodezyjnym 301/1 obr. Parszowice gmina Ścinawa.   G-230-18.doc (43.5 KB)
Zarządzenie Nr G/231/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej numerem geodezyjnym 342/19 (część) obr. 2 miasta Ścinawa.   G-229-18.doc (46 KB)
Zarządzenie nr G/228/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 558/1, 558/4, 557/3, 557/5, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.   20181120105839333.pdf (2.62 MB)
Zarządzenie nr G/227/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 557/10 i 558/7, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy,przeznaczonej do sprzedaży.   20181120105649902.pdf (2.57 MB)
Zarządzenie nr G/226/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.   20181120105340318.pdf (2.49 MB)
Zarządzenie nr G/218/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości pznaczonej numerem ewidencyjnym 481/22, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.   20181031135912926.pdf (2.54 MB)
Zarządzenie nr G/218/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 481/22, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.   20181031135912926.pdf (2.54 MB)
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/14 i 432/19 w obrębie 2 miasta Ścinawy.   20181030144134357.tif (750.34 KB)
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/14 i 432/19 w obrębie 2 miasta Ścinawy   20181030144134357.tif (750.34 KB)
Zarządzenie nr G/213/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/21, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.   20181029140338708.pdf (2.61 MB)
Zarządzenie nr G/212/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/19, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.   20181029140151137.pdf (2.63 MB)
Zarządzenie nr G/213/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/21, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy   20181029140338708.pdf (2.61 MB)
Zarządzenie nr G/212/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o.znaczonej numerem ewidencyjnym 116/19, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy   20181029140151137.pdf (2.63 MB)
Zarządzenie Nr G/202/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.   20181024140335663.pdf (2.84 MB)
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 495/2 w obr.2 miasta Ścinawy.   20181024115946401.pdf (2.2 MB)
Zarządzenia Nr G/201/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Głogowskiej 1/2 w Ścinawie   20181024115827138.pdf (2.57 MB)
Zarządzenie Nr G/182/2018 Burmistrza Ścinawy z dn.12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:433/14i432/19 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy,przeznaczonej do sprzedaży.pdf   20180913140318225.pdf (2.57 MB)
Załącznik mapowy do Zarządzenia Nr G/182/2018.pdf   20180913140344451.pdf (256.09 KB)
G-181-18.doc   G-181-18.doc (48.5 KB)
G-180-18.doc   G-180-18.doc (46.5 KB)
G-179-18.doc   G-179-18.doc (47.5 KB)
Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza Ścinawy z dn. 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 116/18, położonej w obrębie miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.   20180912110739790.pdf (2.48 MB)
Załacznik mapowy do Zarzadzenia G-177-2018   20180912111422339.pdf (372.87 KB)
Zarządzenie Nr G/170/2018 Burmistrza Ścinawy z dn 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 495/2 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży..pdf   G-170-2018.pdf (2.6 MB)
G-157-18.pdf   G-157-18.pdf (62.2 KB)
G-156-18.pdf   G-156-18.pdf (62.74 KB)
G-155-18.pdf   G-155-18.pdf (61.05 KB)
G-154-18.pdf   G-154-18.pdf (61.2 KB)
G-153-18-1.pdf   G-153-18-1.pdf (61.58 KB)
G-152-18.pdf   G-152-18.pdf (61.21 KB)
G-151-18-1.pdf   G-151-18-1.pdf (72.2 KB)
G-139-18.pdf   G-139-18.pdf (71.27 KB)
G-138-18.pdf   G-138-18.pdf (70.61 KB)
G-135-18.pdf   G-135-18.pdf (60.98 KB)
G-133-18.pdf   G-133-18.pdf (62.38 KB)
G-132-18.pdf   G-132-18.pdf (60.96 KB)
G-122-18.pdf   G-122-18.pdf (71.44 KB)
G-121-18.pdf   G-121-18.pdf (71.78 KB)
G-110-18.doc   G-110-18.doc (46.5 KB)
G-111-18.doc   G-111-18.doc (45 KB)
G-112-18.doc   G-112-18.doc (47.5 KB)
G-116-18.doc   G-116-18.doc (47.5 KB)
G-115-18.doc   G-115-18.doc (46.5 KB)
MGZZOP wykaz użytkowanie 338 obr. Tymowa 6.06.2018r..doc   MGZZOP wykaz użytkowanie 338 obr. Tymowa 6.06.2018r..doc (93.5 KB)
Zarządzenia Burmistrza Ścinawy o wykazaniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 85 w Ścinawie, o treści jak w załączniku.   20180525131136699.pdf (1.48 MB)
Zarządzenie Nr G/99/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.   201-20.zip (484.52 KB)
Wykaz do sprzedaży nieruchomości nr 185/12 w obrębie Zaborów   20171212085440320.tif (241.48 KB)
Wykaz do sprzedaży nieruchomości nr 185/11 w obrębie Zaborów   20171212085405546.tif (239.96 KB)
Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 6/6 w Ścinawie, przeznaczonego do sprzedaży   20171115121858595.tif (628.35 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 27/1 w obrębie 4 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży   zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży działki nr 27-1 obr.4 miasta Ścinawy.tif (468.71 KB)
Wykazanie do sprzedaży nieruchomości nr 117/8 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży   20170927141737676.pdf (1.84 MB)
Zarządzenie Nr G/187/17 Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 216/15(część) obr. 2 miasta Ścinawa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.   G-187-17.pdf (218.84 KB)
Zarządzenie Nr G/186/17 Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 66/6 i 72 obr. 3 miasta Ścinawa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę   G-186-17.pdf (218.35 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/18 w obrębie Lasowice   20170830133458712.tif (664.77 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/15 w obrębie Lasowice   20170830133344679.tif (664.41 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/14 w obrębie Lasowice   20170830133224997.tif (670.63 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/5 w obrębie Lasowice   20170830133103301.tif (663.19 KB)
Zarządzenie Nr G/146/17 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem -lokalu nr 20 znajdującego się na drugim piętrze budynku przy ulicy Rynek   G-146-17.doc (45 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy   20170825074657129.tif (460.09 KB)
Zarządzenie nr G/143/17 z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, oznaczonych nr geodezyjnymi 446/1   20170821092851226.pdf (736.09 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/11 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy   20170821113548343.tif (615.47 KB)
Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 365/1 położonej w obrębie Dziesław   20170821084712017.tif (534.6 KB)
G-139-17.doc   G-139-17.doc (46.5 KB)
G-105-17.doc   G-105-17.doc (49.5 KB)
g-108-17.doc   g-108-17.doc (49.5 KB)
G-112b-17.doc   G-112b-17.doc (47 KB)
G-119-17.doc   G-119-17.doc (89.5 KB)
G-121-17.doc   G-121-17.doc (45.5 KB)
G-122-17.doc   G-122-17.doc (47.5 KB)
G-132-17.doc   G-132-17.doc (45.5 KB)
G-128-17.doc   G-128-17.doc (45.5 KB)
G-127-17.doc   G-127-17.doc (46.5 KB)
G-126-17.doc   G-126-17.doc (44 KB)
G-125-17.doc   G-125-17.doc (46.5 KB)
Wykaz do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 558/1 o pow. 0,0169 ha, 558/4 o pow. 0,0267 ha, 557/3 o pow. 0,0541 ha, 557/5 o pow.0,0466 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy   20170811131908305.tif (461.54 KB)
Wykaz do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 557/10 o pow. 0,0956 ha, 558/7 o pow. 0,0294 ha, położonej w obrębie 2 miasta   20170811131816461.tif (461.22 KB)
Zarządzenie Nr G/113/2017 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 185/5, położonej w obrębie Zaborów, przeznaczonej do sprzedaży.   Zarzadzenie.zip (305.44 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

Rejestr zmian dokumentu
04.03.2019    Zmieniono tytuł załącznika z "G-44-19.doc" na "Zarządzenie Nr G/44/19 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę." (Zygmunt Kogut)
04.03.2019    Dodano załącznik "G-44-19.doc" (Zygmunt Kogut)
04.01.2019    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2019_01_04_09_24_16_710.pdf" na "Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 558/1 o pow. 0,0169 ha, 558/4 o pow. 0,0267 ha, 557/3 o pow. 0,0541 ha, 557/5 o pow" (Magdalena Ratajczak)
04.01.2019    Dodano załącznik "Skanuj_2019_01_04_09_24_16_710.pdf" (Magdalena Ratajczak)
04.01.2019    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2019_01_04_09_23_28_309.pdf" na "Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 558/7 i 557/10 w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
04.01.2019    Dodano załącznik "Skanuj_2019_01_04_09_23_28_309.pdf" (Magdalena Ratajczak)
04.01.2019    Zmieniono tytuł załącznika z " ogłoszenia Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/15 i 432/20 w obrębie 2 miasta Ścinawy" na " Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/15 i 432/20 w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
04.01.2019    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2019_01_04_09_22_35_441.pdf" na " ogłoszenia Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/15 i 432/20 w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
04.01.2019    Dodano załącznik "Skanuj_2019_01_04_09_22_35_441.pdf" (Magdalena Ratajczak)
31.12.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2018_12_31_13_14_04_364.pdf" na "Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 481/22 w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
31.12.2018    Dodano załącznik "Skanuj_2018_12_31_13_14_04_364.pdf" (Magdalena Ratajczak)
19.12.2018    Usunięto załącznik Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/21 w obrębie 2 miasta Ścinawy. (Magdalena Ratajczak)
19.12.2018    Usunięto załącznik Skanuj_2018_12_19_08_09_45_719.pdf (Magdalena Ratajczak)
19.12.2018    Dodano załącznik "Skanuj_2018_12_19_08_09_45_719.pdf" (Magdalena Ratajczak)
19.12.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2018_12_19_08_08_49_685.pdf" na "Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/21 w obrębie 2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
19.12.2018    Dodano załącznik "Skanuj_2018_12_19_08_08_49_685.pdf" (Magdalena Ratajczak)
18.12.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2018_12_18_10_03_38_878.pdf" na "Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/18 w obrębie 2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
18.12.2018    Dodano załącznik "Skanuj_2018_12_18_10_03_38_878.pdf" (Magdalena Ratajczak)
14.12.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2018_12_14_08_39_02_453.pdf" na " Zarządzenie nr G/253/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o powierzchni 0,1230 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26/4 i 26/5, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawa" (Magdalena Ratajczak)
14.12.2018    Dodano załącznik "Skanuj_2018_12_14_08_39_02_453.pdf" (Magdalena Ratajczak)
14.12.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
14.12.2018    Dodano załącznik "Zarządzenia nr G/253/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o powierzchni 0,1230 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26/4 i 26/5, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawa." (Magdalena Ratajczak)
13.12.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Skanuj_2018_12_13_08_17_58_900.pdf" na " Zarządzenie nr G/251/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 332/6 w obrębie Tymowa, przeznaczonej do sprzedaży" (Magdalena Ratajczak)
13.12.2018    Dodano załącznik "Skanuj_2018_12_13_08_17_58_900.pdf" (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Dodano załącznik "G-242-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Dodano załącznik "G-241-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Dodano załącznik "G-240-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Dodano załącznik "G-239-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Dodano załącznik "G-238-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "G-231-18.doc" na "Zarządzenie Nr G/231/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej nr geodezyjnym 22 (część) obr. Buszkowice gmina Ścinawa." (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Dodano załącznik "G-231-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr G/230/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczoną nr geodezyjnym 301/1 obr. Parszowice gmina Ścinawa." na "Zarządzenie Nr G/230/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej nr geodezyjnym 301/1 obr. Parszowice gmina Ścinawa." (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "G-230-18.doc" na "Zarządzenie Nr G/230/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczoną nr geodezyjnym 301/1 obr. Parszowice gmina Ścinawa." (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Dodano załącznik "G-230-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr G/231/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 342/19 (część) obr. 2 miasta Ścinawa." na "Zarządzenie Nr G/231/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej numerem geodezyjnym 342/19 (część) obr. 2 miasta Ścinawa." (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "G-229-18.doc" na "Zarządzenie Nr G/231/18 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 342/19 (część) obr. 2 miasta Ścinawa." (Magdalena Ratajczak)
22.11.2018    Dodano załącznik "G-229-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr G/228/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 558/1, 558/4, 557/3, 557/5, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej " na "Zarządzenie nr G/228/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 558/1, 558/4, 557/3, 557/5, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181120105839333.pdf" na "Zarządzenia nr G/228/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 558/1, 558/4, 557/3, 557/5, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej " (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Dodano załącznik "20181120105839333.pdf" (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181120105649902.pdf" na "Zarządzenie nr G/227/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 557/10 i 558/7, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy,przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Dodano załącznik "20181120105649902.pdf" (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr G/226/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" na "Zarządzenie nr G/226/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181120105340318.pdf" na "Zarządzenie nr G/226/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
20.11.2018    Dodano załącznik "20181120105340318.pdf" (Magdalena Ratajczak)
31.10.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
31.10.2018    Dodano załącznik "Zarządzenie nr G/218/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości pznaczonej numerem ewidencyjnym 481/22, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
31.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181031135912926.pdf" na "Zarządzenie nr G/218/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 481/22, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
31.10.2018    Dodano załącznik "20181031135912926.pdf" (Magdalena Ratajczak)
30.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181030144134357.tif" na "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/14 i 432/19 w obrębie 2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
30.10.2018    Dodano załącznik "20181030144134357.tif" (Magdalena Ratajczak)
30.10.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
30.10.2018    Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 433/14 i 432/19 w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181029140338708.pdf" na "Zarządzenie nr G/213/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/21, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Dodano załącznik "20181029140338708.pdf" (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181029140151137.pdf" na "Zarządzenie nr G/212/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/19, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Dodano załącznik "20181029140151137.pdf" (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Dodano załącznik "Zarządzenie nr G/213/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/21, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
29.10.2018    Dodano załącznik "Zarządzenie nr G/212/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o.znaczonej numerem ewidencyjnym 116/19, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
24.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181024140335663.pdf" na "Zarządzenie Nr G/202/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/20 , położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
24.10.2018    Dodano załącznik "20181024140335663.pdf" (Magdalena Ratajczak)
24.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181024115946401.pdf" na "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 495/2 w obr.2 miasta Ścinawy." (Magdalena Ratajczak)
24.10.2018    Dodano załącznik "20181024115946401.pdf" (Magdalena Ratajczak)
24.10.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20181024115827138.pdf" na "Zarządzenia nr G/201/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Głogowskiej 1/2 w Ścinawie" (Magdalena Ratajczak)
24.10.2018    Dodano załącznik "20181024115827138.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.09.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza Ścinawy z dn. 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 11/18, położonej w obrębie miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza Ścinawy z dn. 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 116/18, położonej w obrębie miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
14.09.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20180913140344451.pdf" na "Załącznik mapowy do Zarządzenia Nr G/182/2018.pdf" (Magdalena Ratajczak)
14.09.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20180913140318225.pdf" na "Zarządzenie Nr G/182/2018 Burmistrza Ścinawy z dn.12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:433/14i432/19 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy,przeznaczonej do sprzedaży.pdf" (Magdalena Ratajczak)
14.09.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "G-177-2018" na "Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza Ścinawy z dn. 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 11/18, położonej w obrębie miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Magdalena Ratajczak)
13.09.2018    Dodano załącznik "20180913140318225.pdf" (Magdalena Ratajczak)
13.09.2018    Dodano załącznik "20180913140344451.pdf" (Magdalena Ratajczak)
13.09.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
13.09.2018    Dodano załącznik "G-181-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
13.09.2018    Dodano załącznik "G-180-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
13.09.2018    Dodano załącznik "G-179-18.doc" (Magdalena Ratajczak)
12.09.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
12.09.2018    Dodano załącznik "Załacznik mapowy do Zarzadzenia G-177-2018" (Magdalena Ratajczak)
12.09.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
12.09.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
12.09.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "20180912110739790.pdf" na "G-177-2018" (Magdalena Ratajczak)
12.09.2018    Dodano załącznik "20180912110739790.pdf" (Magdalena Ratajczak)
30.08.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
30.08.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr G/170/2018 Burmistrza Ścinawy z dn 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości oznaczonej numerem 495/2 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży..pdf" na "Zarządzenie Nr G/170/2018 Burmistrza Ścinawy z dn 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 495/2 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży..pdf" (Magdalena Ratajczak)
30.08.2018    Zmieniono tytuł załącznika z "G-170-2018.pdf" na "Zarządzenie Nr G/170/2018 Burmistrza Ścinawy z dn 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości oznaczonej numerem 495/2 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży..pdf" (Magdalena Ratajczak)
30.08.2018    Dodano załącznik "G-170-2018.pdf" (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Dodano załącznik "G-156-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Dodano załącznik "G-157-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Dodano załącznik "G-155-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Dodano załącznik "G-153-18-1.pdf" (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Dodano załącznik "G-154-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
23.08.2018    Dodano załącznik "G-152-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-151-18-1.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-139-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-135-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-138-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-132-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-133-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-121-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Dodano załącznik "G-122-18.pdf" (Magdalena Ratajczak)
17.08.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
07.06.2018    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.06.2018    Dodano załącznik "G-110-18.doc" (Paweł Flunt)
07.06.2018    Dodano załącznik "G-111-18.doc" (Paweł Flunt)
07.06.2018    Dodano załącznik "G-112-18.doc" (Paweł Flunt)
07.06.2018    Dodano załącznik "G-115-18.doc" (Paweł Flunt)
07.06.2018    Dodano załącznik "G-116-18.doc" (Paweł Flunt)
07.06.2018    Dodano załącznik "MGZZOP wykaz użytkowanie 338 obr. Tymowa 6.06.2018r..doc" (Paweł Flunt)
28.05.2018    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
28.05.2018    Dodano załącznik "Zarządzenia Burmistrza Ścinawy o wykazaniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 85 w Ścinawie, o treści jak w załączniku. " (Paweł Flunt)
24.05.2018    Dodano załącznik "Zarządzenie Nr G/99/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży." (Paweł Flunt)
12.12.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
12.12.2017    Dodano załącznik "Wykaz do sprzedaży nieruchomości nr 185/11 w obrębie Zaborów" (Paweł Flunt)
12.12.2017    Dodano załącznik "Wykaz do sprzedaży nieruchomości nr 185/12 w obrębie Zaborów" (Paweł Flunt)
15.11.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.11.2017    Dodano załącznik "Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 6/6 w Ścinawie, przeznaczonego do sprzedaży" (Paweł Flunt)
09.10.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
09.10.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 27/1 w obrębie 4 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży" (Paweł Flunt)
28.09.2017    Dodano załącznik "Wykazanie do sprzedaży nieruchomości nr 117/8 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży" (Paweł Flunt)
26.09.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
26.09.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie Nr G/187/17 Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 216/15(część) obr. 2 miasta Ścinawa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę." (Paweł Flunt)
26.09.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie Nr G/186/17 Burmistrza Ścinawy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 66/6 i 72 obr. 3 miasta Ścinawa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę" (Paweł Flunt)
30.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/18 w obrębie Lasowice" (Paweł Flunt)
30.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/15 w obrębie Lasowice" (Paweł Flunt)
30.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/14 w obrębie Lasowice" (Paweł Flunt)
30.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/5 w obrębie Lasowice" (Paweł Flunt)
25.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie Nr G/146/17 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem -lokalu nr 20 znajdującego się na drugim piętrze budynku przy ulicy Rynek" (Paweł Flunt)
25.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.08.2017    Zmieniono tytuł załącznika z "zarządzenia nr G/143/17 z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, oznaczonych nr geodezyjnymi 446/1 " na "Zarządzenie nr G/143/17 z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, oznaczonych nr geodezyjnymi 446/1 " (Paweł Flunt)
25.08.2017    Dodano załącznik "zarządzenia nr G/143/17 z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, oznaczonych nr geodezyjnymi 446/1 " (Paweł Flunt)
25.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/11 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-105-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-112b-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "g-108-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-122-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-121-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-119-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-139-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-127-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-128-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-132-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-125-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "G-126-17.doc" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Zmieniono tytuł załącznika z "zarządzenia o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 365/1 położonej w obrębie Dziesław" na "Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 365/1 położonej w obrębie Dziesław" (Paweł Flunt)
21.08.2017    Dodano załącznik "zarządzenia o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 365/1 położonej w obrębie Dziesław" (Paweł Flunt)
11.08.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
11.08.2017    Zmieniono tytuł załącznika z "20170811131908305.tif" na "Wykaz do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 558/1 o pow. 0,0169 ha, 558/4 o pow. 0,0267 ha, 557/3 o pow. 0,0541 ha, 557/5 o pow.0,0466 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy" (Paweł Flunt)
11.08.2017    Dodano załącznik "Wykaz do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 557/10 o pow. 0,0956 ha, 558/7 o pow. 0,0294 ha, położonej w obrębie 2 miasta " (Paweł Flunt)
11.08.2017    Dodano załącznik "20170811131908305.tif" (Paweł Flunt)
23.06.2017    Utworzenie dokumentu. (Magdalena Ratajczak)